Hoppa till innehåll

Utredning: Det finns möjligheter till tillväxt i verksamhet som bygger på naturens ekosystemtjänster

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetjord- och skogsbruksministerietstatsrådets kansli
Utgivningsdatum 24.5.2024 9.01
Pressmeddelande 261/2024
Foto: Pasi Markkanen

Utredningen granskade ökningen av mervärdet av näringar som baserar sig på ekosystemtjänster inom bioekonomin. De analyserade företagens mervärde i förhållande till omsättningen ligger på en god nivå och uppskattades uppgå till i genomsnitt cirka 40 procent. Det är möjligt att öka mervärdet, men det behövs mer detaljerad information, särskilt om konsumenternas behov. Företagens och aktörernas nätverkande samt sporrande informationsstyrmedel och ekonomiska styrmedel påskyndar ökningen av mervärdet.

En av åtgärderna i den bioekonomiska strategin 2022–2035 är att öka mervärdet av näringar som bygger på ekosystemtjänster. För att få en fullständig bild behövs information, särskilt om värdekedjor som ännu inte är etablerade på marknaden eller för vilka det finns lite eller föråldrad information om värdering.

”Med hjälp av forskningslitteratur, intervjuer, webbenkäter, företagsuppgifter och workshops analyserade vi en ökning av mervärdet. Vi var intresserade av näringar som grundar sig på naturens hälsoeffekter och upplevelser. För analysen valde vi också ut mindre kända biomassor, i vars utnyttjande vi såg potential för att öka mervärdet”, berättar skogsexperten Airi Matila.

Bästa mervärdet i förhållande till omsättningen i företag inom vassbranschen och guidade naturutflykter

I de analyserade jordbruks-, vass-, uppsamlingsprodukts- och hälsovårdsföretagen uppskattades mervärdet i förhållande till omsättningen vara i genomsnitt omkring 40 procent. Utifrån Statistikcentralens företagsmaterial och de uppskattningar av omsättning som gjorts i projektet var förhållandet bäst vid vassaffärsverksamhet samt guidade vandringar och utflykter inom turismnäringen.

Det ser ut att finnas tillräckligt med tillgängliga ekosystemtjänster för företagens behov när efterfrågan ökar. Mervärdet uppskattades stiga mest i värdekedjor som erbjuder guidade vandringar och utflykter. Värdekedjorna för produkter och tjänster har potential att öka mervärdet. I undersökningen identifierades i de analyserade värdekedjorna dels informationsbehov, dels svagheter i befintlig praxis för att öka mervärdet.

Forskningsbaserad information om kundens behov och samproduktion av ekosystemtjänster behövs

”Konsumentundersökningar, företagsundersökningar och produktifiering, nya typer av certifikat och krediter samt forskning om samproduktion av ekosystemtjänster påskyndar ökningen av mervärdet inom bioekonomin. Genom ekonomisk styrning och informationsstyrning kunde vi få marknaden att utvecklas i önskad riktning”, kommenterar Paula Horne, forskningsdirektör vid PTT.

Det är viktigt att utveckla företagens affärskunnande, eftersom lönsamhet är ett mått på företagets ekonomiska välfärd. Lönsamheten kan förbättras genom nätverkande och samarbete med andra företag som grundar sig på ekosystemtjänster. Genom ett fungerande samarbete kan företagen utöka kundkretsen, lära sig ny affärspraxis och öka omsättningen.

Projektet för ökning av mervärdet av ekosystemtjänster inom bioekonomin, EkoArvo, genomfördes av Tapio Oy, Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PTT och Teknologiska forskningscentralen VTT.

Mer information: Airi Matila, skogsexpert, Tapio, tfn 040 779 2258, [email protected] och Paula Horne, forskningsdirektör, Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PTT, tfn 040 592 6820, [email protected]

Publikationen har tagits fram som en del av verkställandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2023. Informationsleverantörerna ansvarar för innehållet i de rapporter som publiceras i publikationsserien för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet, och innehållet representerar inte nödvändigtvis statsrådets uppfattning. Mer information: https://tietokayttoon.fi.