Hyppää sisältöön

Suomen valtio valmistelee osallistumista Finnairin suunnittelemaan osakeantiin

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 6.10.2023 8.05 | Julkaistu suomeksi 6.10.2023 klo 10.24
Tiedote

Finnair Oyj on 6.10.2023 ilmoittanut valmistelevansa osakeantia, jonka tarkoituksena on varmistaa Finnairin kyky toimeenpanna strategiaansa pandemian ja Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyssodan jälkeisessä uudessa toimintaympäristössä sekä tukea yhtiön pitkän aikavälin kasvua. Finnairin hallitus aikoo esittää lokakuussa 2023 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle osakeantivaltuutuksen antamista järjestelyn toteuttamista varten.

Suomen valtio omistaa Finnairin kaikista osakkeista ja äänistä tällä hetkellä noin 55,8 prosenttia. Suomen valtio tukee Finnairin suunnitelmaa ja valmistelee osallistumistaan suunniteltuun osakeantiin omistusosuutensa mukaisessa suhteessa. Suomen valtio odottaa, että sen osallistuminen toteutetaan kuittaamalla osakkeiden merkintähintaa vastaava määrä yhtiön ja Suomen valtion välillä solmitun pääomalainasopimuksen mukaista lainapääomaa. Osakkeenomistajan näkökulmasta valtio katsoo, että suunniteltu järjestely ja yhtiön taseaseman vahvistaminen on tarkoituksenmukaista sekä yhtiön että sen kaikkien osakkeenomistajien kannalta.

“Kriisien vaikutukset koko lentoliikenteeseen ja siten myös alansa vahvimpiin lukeutuneeseen Finnairiin ovat olleet mittavat. Valtio katsoo, että suunniteltu transaktio on sille osakkeenomistajana taloudellisesti perusteltu, mahdollistaa yhtiön taserakenteen selkeyttämisen ja näin tukee yhtiön pitkäjänteistä kasvua sekä vahvistaa sen kykyä toteuttaa tarvitsemiaan investointeja. Vastuullisena ja pitkäjänteisenä omistajana valtio pyrkii omalta osaltaan varmistamaan, että Finnairin liiketoimintaedellytykset säilyvät myös tulevaisuudessa”, sanoo valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Anders Adlercreutz.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on puoltanut ja valtioneuvoston yleisistunto antanut valtuutuksensa valtion osallistumiselle järjestelyyn.

Lisätiedot: Finanssineuvos Maija Strandberg, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto, p. 050-407 8423, [email protected].