Hoppa till innehåll

Finska staten förbereder deltagande i Finnairs planerade aktieemission

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 6.10.2023 8.05 | Publicerad på svenska 6.10.2023 kl. 10.24
Pressmeddelande

Finnair Abp meddelade den 6 oktober 2023 att bolaget bereder en aktieemission vars syfte är att säkerställa Finnairs förmåga att genomföra sin strategi i en förändrad omvärld efter pandemin och anfallskriget mot Ukraina samt att stödja bolagets tillväxt på lång sikt. Finnairs styrelse har för avsikt att för den extra bolagsstämman i oktober 2023 lägga fram ett förslag till emissionsbemyndigande för genomförandet av arrangemanget.

Finska staten innehar för närvarande cirka 55,8 procent av aktierna och rösterna i Finnair. Staten stöder Finnairs plan och planerar att delta i aktieemissionen i proportion till sin ägarandel. Finska staten förväntar sig att delta så att ett belopp som motsvarar teckningspriset för aktierna kvittas mot lånekapital enligt det kapitallåneavtal som bolaget och staten ingått. I egenskap av aktieägare ser staten det planerade arrangemanget och stärkandet av bolagets balansställning som en ändamålsenlig lösning med tanke på såväl bolaget som alla dess aktieägare.

”Kriserna har haft betydande konsekvenser för hela flygtrafiken och därmed också för Finnair, som hört till de starkaste i branschen. Staten anser att den planerade transaktionen är ekonomiskt motiverad för den som aktieägare. Transaktionen gör det dessutom möjligt att förtydliga bolagets balansstruktur, och stöder på så sätt bolagets långsiktiga tillväxt samt stärker dess förmåga att genomföra de investeringar som behövs. Som en ansvarsfull och långsiktig ägare vill staten säkerställa förutsättningarna för Finnairs affärsverksamhet även i framtiden”, säger minister Anders Adlercreutz, som ansvarar för statens ägarstyrning.

Finanspolitiska ministerutskottet har förordat statens deltagande i arrangemanget, och statsrådets allmänna sammanträde har bemyndigat staten att delta.

Ytterligare information: Maija Strandberg, finansråd, avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli, tfn 050 407 8423, [email protected]