Hyppää sisältöön

Talousneuvoston sihteeristö: Sähkön hinta kurittaa erityisesti pienituloisia ja sähköllä lämmittäviä

Julkaisuajankohta 14.2.2023 10.54
Uutinen
Riitta Supperi/Keksi/Team Finland
Riitta Supperi/Keksi/Team Finland

VNK:n tuoreen Kansalaispulssi-kyselyn mukaan sähkön hinnan nousu on aiheuttanut taloudellisia vaikeuksia ainakin kadeksalle prosentille kotitalouksista. Vaikeuksia kokeneista hieman yli puolet on pienituloisia ja runsaalla 45 prosentilla on suora sähkölämmitys. Kyselyn tuottama kuva vaikeuksia kokeneiden kotitalouksien määrästä on aikaisemmin esitettyjä arvioita maltillisempi.

Väittämän kanssa täysin samaa mieltä oli kahdeksan prosenttia vastaajista. Koko väestön tasolle korotettuna tämä vastaa noin 330 000 kansalaista. Taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneista runsas puolet (52,9 %) katsoo olevansa pienituloinen. Keskituloisten osuus tässä joukossa on 38,6 prosenttia ja suurituloisten 8,5 prosenttia (kuvio 1).

 

Kuvio 1: ”Sähkön hinnan nousu on aiheuttanut kotitaloudelleni taloudellisia vaikeuksia” -väittämän kanssa täysin samaa mieltä olevien vastaajien jakautuminen tulotason ja lämmitysmuodon mukaan. Lähde: Kansalaispulssi (26.1.2023), talousneuvoston sihteeristön laskelmat.

​​​​​Runsaalla 45 prosentilla vaikeuksiin ajautuneista on suora sähkölämmitys. Suora sähkölämmitys on kuitenkin vallitseva lämmitysmuoto vain suurituloisilla vaikeuksia kokeneilla. Havainnon taustalta löytynee kaksi selittävää tekijää: Yhtäältä pienituloiset asuvat muita harvemmin sähkölämmitteisissä asunnoissa. Toisaalta pieni- ja keskituloisilla sähkölasku voi todennäköisemmin olla tuloihin suhteutettuna merkittävä kuluerä, siinäkin tapauksessa että sähköä ei käytetä pääasiallisena lämmönlähteenä. Havainnot tukevat sitä periaatetta, että mahdollisia tukia kohdennettaessa tulisi ottaa huomioon sähkömenojen suuruus suhteessa tuloihin.

Mikäli käytetään väljempää määritelmää ja lasketaan vaikeuksia kokeneiksi myös väittämän kanssa melko samaa mieltä olevat, päädytään selvästi suurempaan joukkoon eli 25 prosenttiin vastaajista. Väestötasolle korotettuna tämä vastaisi noin miljoonaa kansalaista. Sekä tiukemmin määriteltyä 8 prosentin että väljempää 25 prosentin osuutta voidaan pitää melko maltillisena suhteessa aikaisemmin julkisuudessa esillä olleisiin arvioihin.

 

Talousneuvosto Uutinen