Hyppää sisältöön

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa LNG-terminaalilaivan vuokraamista yhdessä Viron kanssa venäläisen putkikaasun riippuvuudesta irtautumiseksi

työ- ja elinkeinoministeriövaltioneuvoston viestintäosastovaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 7.4.2022 12.00 | Julkaistu suomeksi 7.4.2022 klo 18.13
Tiedote 227/2022

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta (TALPO) puolsi 7.4.2022 pidetyssä kokouksessa toimenpiteitä suuren kokoluokan LNG-terminaalilaivan vuokraamiseksi yhteistyössä Viron kanssa. Terminaalilaivan vuokraus mahdollistaa Suomen irtautumisen venäläisen putkikaasun riippuvuudesta.

”Ukrainassa käytävän sodan seurauksena meidän on varauduttava myös kaasun tuonnin katkeamiseen. Kelluva LNG-terminaali on vaikuttava keino turvata muun muassa teollisuutemme kaasunsaanti. Haluan kiittää Viron hallitusta saumattomasta yhteistyöstä”, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) jatkaa yhteistyössä valtiovarainministeriön (VM) ja Viron energia-asioista vastaavan ministeriön kanssa LNG-terminaalilaivan vuokrauksen valmistelua ja tuo nopealla aikataululla vuokrausesityksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjattavaksi.

VM antaa kaasun siirtoverkkoyhtiö Gasgrid Finland Oy:lle tehtäväksi selvittää ja neuvotella yhteistyössä Viron siirtoverkkoyhtiön Elering AS:n kanssa LNG-terminaalilaivan vuokrauksen ehdot ja toteuttaa hanke mahdollisimman nopeasti etenkin huoltovarmuuden takaamiseksi.

Terminaalilaiva nopein tapa varmistaa irtautuminen venäläisen putkikaasun riippuvuudesta

TEM on todennut, että ainoa tapa varmistaa nopeasti irtautuminen venäläisen putkikaasun riippuvuudesta, on vuokrata riittävän suuren kokoluokan LNG-terminaalilaiva (FSRU), joka sijoitettaisiin Suomen rannikolle maakaasun siirtoverkon välittömään läheisyyteen. TEM pyysi yhteistyössä VM:n kanssa maaliskuun loppupuolella Gasgrid Finland Oy:tä selvittämään tällaisen laivan hankintaa.

Viron ministeriö tarjosi yhteistyötä työ- ja elinkeinoministeriölle, koska myös Viron Paldiskiin on suunnitteilla LNG-terminaalille sopiva satama. Hanke pyritään toteuttamaan äärimmäisen kiireellisellä aikataululla. Neuvotteluja laivasta käyvät yhteistyössä maiden siirtoverkkoyhtiöt Gasgrid Finland Oy ja Elering AS.

LNG-terminaalilaivan lopullinen sijoituspaikka Etelä-Suomessa

LNG-terminaalilaivan lopullinen sijoituspaikka on Etelä-Suomessa yhdistettynä maakaasun siirtoverkkoon. Laiva on tärkeä saada käyttöön jo ensi talveksi mahdollisimman suurella varmuudella. Se sijoitettaisiin ensi talveksi Paldiskiin, jos sataman rakentamistyöt Suomessa eivät toteudu siihen mennessä.

LNG-terminaalilaivaa operoivan yhtiön omistuksen ja äänivallan enemmistö jää Gasgrid Finland Oy:lle tai Suomen valtiolle. Valtio voi tarvittaessa pääomittaa Gasgrid Finland Oy:tä, jos LNG-terminaalilaivaa operoivan yhtiön toiminta muuttuu kaupallisesti kannattamattomaksi. Kyseessä on kuitenkin ennen kaikkea poikkeusolosuhteissa toteutettava ehdottoman välttämätön huoltovarmuusjärjestely erityisesti teollisuuden tarpeisiin.

Lisätiedot: ylijohtaja Riku Huttunen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 504 7277, hallitusneuvos Arto Rajala, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 506 4828, elinkeinoministerin erityisavustaja Mari Kokko, p. 040 521 2124, toimitusjohtaja Olli Sipilä, Gasgrid Finland Oy, p. 040 589 4686