Hyppää sisältöön

Tutkimus- ja innovaationeuvosto hyväksyi tutkimus- ja kehittämisrahoituksen monivuotisen suunnitelman

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 4.6.2024 12.40
Tiedote

Tutkimus- ja innovaationeuvosto hyväksyi omalta osaltaan valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen monivuotisen suunnitelman kokouksessaan 4. kesäkuuta 2024. Valtioneuvoston on tarkoitus päättää suunnitelmasta yleisistunnossa 13. kesäkuuta 2024.

Valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan (T&K) rahoitusta kasvatetaan vuosittain noin 280 miljoonalla eurolla vuoteen 2030 asti viime vaalikaudella saavutetun parlamentaarisen yhteisymmärryksen, sen mukaisesti laaditun T&K-rahoituslain sekä pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti. Neuvoston hyväksymä tutkimus- ja kehittämisrahoituksen monivuotinen suunnitelma ohjaa T&K-rahoituksen käyttöä tulevina vuosina. Pääministeri Orpon puheenjohtama tutkimus- ja innovaationeuvosto on johtanut suunnitelman valmistelua. Neuvosto on käsitellyt suunnitelmaa tiiviisti talven ja kevään aikana ja linjannut sen pääsisällöistä. Suunnitelmaa on valmistellut opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä.

Suunnitelmalla tavoitellaan kestävän talouskasvun vauhdittamista, kilpailukyvyn vahvistumista, tuottavuuden kasvua sekä yhteiskunnan ja elinkeinoelämän uudistumista. Suomen TKI-järjestelmää kehitetään kokonaisvaltaisesti ja tavoitteena on nostaa T&K-toiminnan menot neljän prosentin osuuteen bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Valtion uusilla investoinneilla tutkimus- ja kehittämistoimintaan vahvistetaan T&K-toiminnan yhteistyötä, kannustetaan yrityksiä ja muita tutkimusorganisaatioita lisäämään merkittävästi kunnianhimoista tutkimus- ja kehittämistyötä Suomessa ja vahvistetaan uutta tietoa ja osaamista tuottavan tutkimuksen edellytyksiä. Suunnitelman mukaan lisärahoituskohteissa painotetaan myös T&K-osaamisen vahvistumista, tutkimus- ja teknologiainfrastruktuureja ja kansainvälistä yhteistyötä.

Neuvosto käsitteli kokouksessaan myös hallituskauden työsuunnitelmaansa, jossa painottuvat kansallisen tutkimus- innovaatiojärjestelmän analyysi- ja ennakointityö sekä T&K-rahoituksen seuranta ja vaikuttavuuden arviointi.

Tutkimus- ja innovaationeuvosto on valtioneuvoston jäsenistä sekä ulkopuolisista asiantuntijajäsenistä koostuva neuvoa-antava valtionhallinnon toimielin, joka toimii hyvinvointia, sivistystä sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää kasvua ja kilpailukykyä tukevan tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittämistä varten. Neuvoston toimintamalli uudistettiin syksyllä 2023 viime vaalikauden parlamentaarisen TKI-työryhmän suositusten mukaisesti.

Lisätietoja: Pääministerin erityisavustaja Henrik Vuornos, valtioneuvoston kanslia, p. 050 408 44 22 ja tutkimus- ja innovaationeuvoston pääsihteeri Johanna Moisio, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 625. Sähköpostiosoitteet muotoa [email protected].