Hyppää sisältöön

Twinning: Suomi vahvistamaan Albanian turvallisuusakatemiaa

Ulkoasiainministeriö
Julkaisuajankohta 28.11.2019 9.09
Uutinen

Suomi ja Viro ryhtyvät kehittämään Albanian turvallisuusakatemiaa kaksivuoti-sella Twinning-hankkeella. Hankkeella tuetaan turvallisuusakatemian edellytyk-siä tarjota laadukasta turvallisuusalan koulutusta sekä toteuttaa tutkimustoi-mintaa. Suomen ja Viron yhteinen tarjous voitti hankkeesta järjestetyn tarjous-kilpailun.

Poliisiammattikorkeakoululla on kokemusta Twinning-kehittämishankkeista Balkanilla.

Turvallisuusakatemia toimii osana Albanian poliisiviranomaista ja tarjoaa ammatillista perus- ja erikoistumiskoulutusta poliisitoimintaan, lainvalvontaan sekä turvallisuusasioihin liittyen. Twinning-hankkeella on määrä kehittää turvallisuusakatemiaa laajasti ja edistää tältä osin hallitusohjelman toteutumista. Hanke linkittyy oikeusvaltiokehityksen tukemiseen Albaniassa.

Hanke tukee Albanian sisäministeriön tavoitetta tehdä turvallisuusakatemiasta maan ainoa alan korkeakoulutusta tarjoava toimija. Tämä edellyttää, että turvallisuusakatemia täyttää korkeakoululle laissa asetetut vaatimukset ja että sille myönnetään laissa mainittu erityisasema. Tavoitteeseen pyritään mm. kehittämällä turvallisuusakatemian hallintoa ja hallinnollisia prosesseja, tutustumalla korkeakouluja koskeviin akkreditointikäytäntöihin, vahvistamalla osaamisperustaisen opetussuunnitelman suunnittelu- ja kehittämisprosessia sekä päivittämällä turvallisuusakatemian rekrytointiprosessia.

Lisäksi Twinning-hankkeella edistetään Albanian turvallisuusalan toimijoiden yhteistyön vahvistamista mm. tukemalla verkottumista, päivittämällä turvallisuusakatemian tutkimus- ja kehittämisstrategiaa sekä lisäämällä TK-toiminnan näkyvyyttä. Hankkeen puitteissa toteutetaan asiantuntijavierailuja Albaniaan, minkä ohella albanialaiset asiantuntijat vierailevat muutamilla opintomatkoilla Suomessa ja Virossa.

- Poliisiammattikorkeakoulu vastaa Suomessa poliisien koulutuksesta. Pääsemme hankkeessa tekemään albanialaisten kollegojemme kanssa yhteistyötä alan koulutuksen sekä tutkimusedellytysten vahvistamiseksi. Tämä on jo kolmas koulutuksen Twinning-kehittämishankkeemme Balkanilla ja odotamme innolla sen alkua, toteaa Poliisiammattikorkeakoulun rehtori ja hankkeen projektipäällikkö Kimmo Himberg.

Suomesta hankkeessa ovat Poliisiammattikorkeakoulun lisäksi mukana HAUS kehittämiskeskus Oy ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Hankekonsortion virolainen toimija on Viron Turvallisuusakatemia Sisekaitseakadeemia.

Alkava Twinning-hanke tukee Albanian oikeusvaltiokehitystä.

Hankevoitto on jatkoa Suomen erinomaiselle menestykselle Twinning-hankkeiden tarjouskilpailuissa vuonna 2019. Suomi on voittanut yli 70 % niistä tarjouskilpailuista, joissa se on ollut mukana kuluvan vuoden aikana. Voittoprosentti on kova ja kertoo suomalaisen julkisen hallinnon osaamisesta sekä edellytyksistä valmistella korkealaatuisia tarjouksia.  

Twinning-hankkeilla kehitetään hallintoa ja lainsäädäntöä Euroopan unionin lähialueilla. Toiminta linkittyy EU:n naapuruus- ja laajentumispolitiikkaan. EU:n jäsenmaat kilpailevat hankkeista tarjouskilpailuissa, joiden perusteella kumppanimaat valitsevat hankkeiden toteuttajat.

Twinning perustuu hankkeen toteuttajan ja kumppanimaan tiiviille yhteistyölle hankesopimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Yksittäinen Twinning-hanke kestää noin kaksi vuotta ja tyypillisesti hankkeen budjetti on 1-2 miljoonaa euroa. Suomessa Twinning-toimintaa koordinoi ulkoministeriön Twinning-tiimi.

 

 

Teksti: Eerikki Vainio

Kirjoittaja työskentelee asiantuntijana ulkoministeriön kansallisessa Twinning- ja Taiex -koordinaatiotiimissä

Twinning ja TAIEX - EU:n laajentumishankkeet