Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Ulkoministeriö hakee viestintäjohtajaa

Ulkoministeriö
3.9.2019 9.43
Uutinen

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa. 

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen. 

Tehtävän kuvaus

Viestintäjohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää ministeriön viestintäosaston toimintaa asetettujen toimintalinjojen ja tulostavoitteiden mukaisesti. Tehtäviin kuuluu Suomen ulkopoliittisten, kaupallistaloudellisten ja kehityspoliittisten tavoitteiden edistäminen viestinnän ja maakuvatyön keinoin, ulkoasiainhallinnon ulkoinen ja sisäinen viestintä, kansainväliset media- ja kulttuurisuhteet, korkean tason vierailujen ja kansainvälisten kokousten mediajärjestelyt. 

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja käytännössä osoitettu johtamistaito sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Virkaan voidaan nimittää vain Suomen kansalainen.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Kieli Suullinen Kirjallinen Ymmärtäminen Suomi Erinomainen Erinomainen Erinomainen Ruotsi Tyydyttävä Tyydyttävä Tyydyttävä


Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa supo.fi

Hakijalta odotamme

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää laajaa journalistista kokemusta tai kokemusta vaativista viestintätehtävistä. Kokemus kansainvälisten mediasuhteiden hoitamisesta on eduksi. Hakijoilta odotetaan aloitteellisuutta ja uudistushenkisyyttä, erinomaisia yhteistyö- ja viestintätaitoja sekä kykyä verkostoitua. Suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurielämän monipuolinen tuntemus katsotaan eduksi.

Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävän hoitamisessa tarvitaan lisäksi hyvää englannin kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika:   Virastotyöaika
Tehtävä alkaa:   1.1.2020
Määräaikainen, päättyy:   31.12.2024
Ulkoministeriön johtajuuspolitiikan mukaisesti tämä virka täytetään viiden vuoden määräajaksi.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   17.9.2019 16:15

ID:   24-300-2019

Sähköiset hakemukset:

Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.
Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävän palkka on 9144, 00 € /kk.

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä:

Johanna Kotkajärvi
Apulaisosastopäällikkö
+358 295 351 351

Pekka Puustinen
Alivaltiosihteeri
+358 295 350 228

Pirjo Tulokas
Henkilöstöjohtaja
+358 295 351 413

Sähköpostit ovat muoto [email protected]

Toimipiste:

Ulkoministeriö
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.

 
Sivun alkuun