Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Uusi tieliikennelaki voimaan 1.6.2020

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 27.5.2020 14.30
Tiedote

Uudistettu tieliikennelaki tulee voimaan ensi maanantaina 1.6.2020. Uusi laki sisältää kaikki säännökset, jotka ohjaavat käyttäytymistä tieliikenteessä. Lain tarkoitus on lisätä liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä luoda edellytyksiä liikenteen digitalisoitumiselle ja turvalliselle automaatiolle.

Tieliikennelaissa säädetään liikkumisen periaatteista, liikennesäännöistä, liikenteenohjauksesta ja esimerkiksi liikennemerkeistä sekä ajoneuvojen turvallisesta käyttämisestä. Uutena asiana laki sisältää säännökset liikennevirhemaksusta. Virhemaksua voidaan käyttää vähäisten liikennerikkomusten seuraamuksena.

Selkeitä ja ymmärrettäviä sääntöjä on helppo noudattaa

Lainvalmistelun ohjenuorana oli pyrkiä mahdollisimman yksinkertaisiin ja helposti ymmärrettäviin säädöksiin. Tavoitteena on saada tienkäyttäjät toimimaan mahdollisimman yhdenmukaisesti ja ennakoitavasti.

Ymmärrettävyys näkyy muun muassa uusien liikennemerkkien ihmishahmojen ja symbolien muutoksessa. Liikennemerkkien symboliikka on kansainvälisesti sovittujen mallien ja muotojen mukaista, jotta merkit ovat selkeitä myös kaduillamme liikkuville ulkomaalaisille tienkäyttäjille.

Lain tavoitteena on myös suojella liikenteessä heikommassa asemassa olevia liikkujia, kuten jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Erityisesti kohderyhmänä ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat eli ikäihmiset ja lapset.

Uudessa laissa on aiempaa enemmän korostettu liikkujien vastuullisuutta turvallisuudesta, liikenteen sujuvuudesta ja ympäristöstä.

Laki on valmisteltu laajassa yhteistyössä

Uusi laki on johdonmukainen kokonaisuus, joka huomioi Suomen perustuslain, EU-lainsäädännön ja kansainväliset velvoitteet.

Uuden lain voimaantulon yhteydessä useita osittain vanhentuneita tieliikenteen asetuksia kumoutuu ja aiemmin asetuksissa säädetyistä asioista säädetään nyt tieliikennelailla. Toimintatapa vastaa perustuslain vaatimuksia.

Laki valmisteltiin liikenne- ja viestintäministeriön johdolla laajasti eri ryhmien tarpeita huomioon ottaen. Valmistelussa olivat mukana eri ministeriöiden ja viranomaisten lisäksi liikennealan kansalaisjärjestöt ja yhdistykset. Esimerkiksi lapsilla ja nuorilla oli valmistelussa oma rooli "Nuorten ääni liikenneturvallisuudelle" -hankkeen myötä.

Tieliikennelainsäädännön kokonaisuudistus käynnistyi vuonna 2013. Uudistuksen taustalla oli valtioneuvoston joulukuussa 2016 antama periaatepäätös tieliikenteen turvallisuuden parantamisesta.

Liikenne- ja viestintäministeriö seuraa uuden lainsäädännön vaikutuksia. Kansalaisten tieliikennelain tuntemusta seurataan Liikenne- ja viestintäviraston seurantatutkimuksilla.

Mitä seuraavaksi?

Tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020.

Tietoa tieliikennelain uudistuksesta löytyy kootusti Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin verkkopalvelusta osoitteesta www.tieliikennelaki2020.fi. Lisäksi Liikenneturva on aloittanut Tunne liikennesäännöt -kampanjan, joka näkyy ja kuuluu televisiossa ja radiossa, verkossa ja sosiaalisessa mediassa.

Sosiaalisessa mediassa tieliikennelaista viestitään aihetunnisteella #tieliikennelaki2020.

Lisätietoja:

liikenneneuvos Kimmo Kiiski, p. 050 539 5346

Impulssi-podcast 21.10.2019: Miten tieliikennelaki vaikuttaa liikenneturvallisuuteen?
Impulssi-podcast 24.9.2019: Tieliikennelaki uudistuu! Miksi siitä kannattaa innostua?
Tiedote 9.8.2018: Tieliikennelaki uudistuu
Liikenne- ja viestintävirasto: Tieliikennelaki 2020, tietopaketti muutoksesta
Liikenne- ja viestintävirasto: Mitä uudella tieliikennelailla tavoitellaan?
Väylävirasto: Liikennemerkit 1.6.2020 alkaen
Finlex, Väylävirasto: Liikennemerkit tulostettava versio
Poliisihallitus 11.5.2020: Uusi tieliikennelaki muuttaa tieliikenteen rikesakot hallinnollisiksi maksuseuraamuksiksi
Liikenneturva: Tunne liikennesäännöt -kampanja
Päivän pykälä-podcast tieliikennelaista
Liikenne- ja viestintävirasto: Pyöräilijän liikennesääntöopas
Finlex: Uusi tieliikennelaki (729/2018)
Valtioneuvosto.fi: Tieliikennelain kokonaisuudistus (LVM053:00/2013)

 
Sivun alkuun