Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Uusia EU:n Venäjään kohdistamia pakotteita on tullut voimaan

ulkoministeriö
Julkaisuajankohta 21.7.2022 18.01
Tiedote

Euroopan unioni on asettanut 21. heinäkuuta 2022 uusia pakotteita Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan takia. Uusiin pakotteisiin sisältyy muun muassa tuontikielto venäläiselle kullalle. Nyt voimaan tulevilla pakotteilla laajennetaan ja tarkennetaan pakotteita sekä täsmennetään niiden toimeenpanoa.

Tehdyt päätökset myös yhdenmukaistavat pakotteita keskeisten kumppanien tekemien päätösten kanssa sekä selkeyttävät käytäntöjä, jotka koskevat muun muassa kansallisia lupaviranomaisia. Tavoitteena on myös estää entistä tehokkaammin pakotteiden kiertämistä ja korostaa sitä, etteivät EU:n asettamat pakotteet ole syynä globaaliin energia- ja elintarvikekriisiin.

Sektorikohtaisia talouspakotteita laajennettiin asettamalla tuontikielto venäläiselle kullalle ja kultajalosteille. Kulta on energian jälkeen Venäjän toiseksi suurin vientituote. Lisäksi laajennettiin listaa vientivalvonnan alaisista tuotteista ja teknologioista. Laajennukset tuovat valvontaluetteloa lähemmäksi keskeisten kumppanimaiden vastaavia luetteloja.

Liikennesektorilla kieltoa Venäjän lipun alla purjehtivien alusten saapumisesta Euroopan unionin maiden satamiin laajennettiin lisäämällä kiellon piiriin sulut, jotta voidaan taata pakotteiden parempi toimeenpano ja välttää niiden kiertämistä.

Rahoitussektorilla tarkennettiin aikaisemmin voimaan tullutta talletuskieltoa koskemaan myös kolmansien maiden eli EU:n ja Venäjän ulkopuolisten maiden kautta tapahtuvaa toimintaa pakotteiden kiertämisen välttämiseksi.

Toimintakieltoon tiettyjen venäläisten valtionyhtiöiden kanssa on tarkennettu poikkeusta, joka mahdollistaa maataloustuotteiden, öljyn ja öljyjalosteiden kuljettamisen kolmansiin maihin. Päätöksellä halutaan korostaa Euroopan unionin sitoutumista taistelussa globaalin elintarvike- ja energiaturvallisuuden puolesta ja välttää EU:n asettamien pakotteiden potentiaaliset negatiiviset vaikutukset.

Hyväksytyillä neuvoston päätöksellä ja asetuksella on haluttu tarkentaa, että aiempia, nyt tai myöhemmin asetettavia EU-pakotteita ei ole kohdistettu mihinkään Venäjän ja kolmannen maan väliseen maataloustuotteita tai elintarvikkeita koskevaan kauppaan. EU:n pakotteet eivät myöskään estä kolmansia maita tai näiden EU:n ulkopuolella toimivia kansalaisia ostamasta farmaseuttisia tai lääkinnällisiä tuotteita Venäjältä.

Pakotesäädöksillä laajennettiin niiden henkilöiden ja yhteisöjen listaa, joihin kohdistetaan pakotteita. Kyse on varojen jäädytyksistä sekä matkustus- ja kauttakulkurajoituksista. Nyt pakotelistalle lisätyt henkilöt ovat poliittisia toimijoita ja viranomaisia Venäjän federaatio- ja aluetasolla, Venäjän asevoimien, kansalliskaartin ja turvallisuuspalvelu FSB:n edustajia, Venäjän miehittämien alueiden sekä Venäjän laittomasti itseensä liittämän Krimin johtohenkilöitä, Venäjän yhteiskunnan mielipidevaikuttajia, Venäjän hallitusta tukevia tai siitä hyötyviä liike-elämän vaikuttajia ja heidän läheisiään sekä Venäjän propagandaa levittävien järjestöjen johtoa. Listatut uudet yhteisöt ovat Venäjän informaatiovaikuttamiseen osallistuneita järjestöjä ja virastoja sekä Venäjän asevoimia tukeneita tai Ukrainasta viljan anastamiseen osallistuneita yrityksiä. Lisäksi pakotelistattuihin rahoituslaitoksiin lisätään Sberbank.

Hyväksytyillä päätöksillä tarkennetaan ja laajennetaan mahdollisuutta jäsenvaltioiden viranomaisille myöntää lupa jäädytettyjen varojen luovuttamiseen listatulle henkilölle tai yhteisölle. Poikkeukset koskevat tilanteita, joissa voidaan ehkäistä vakavat vaikutukset ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle tai ympäristölle, tai joissa kyseessä on maatalous- ja elintarviketuotteiden hankkimiseen liittyvien maksujen suorittaminen.

Pakotepakettiin sisältyy uusia velvollisuuksia liittyen tietojen antamiseen pakotteiden toimeenpanon varmistamiseksi. Kaikkia luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä sekä muita toimijoita koskee velvollisuus antaa tietoja, joilla voidaan edistää pakotesäädöksen noudattamista. Pakotteiden kohteena olevilla on kuuden viikon siirtymäajan puitteissa velvollisuus ilmoittaa EU:n alueella olevasta omaisuudestaan tai hallussaan olevista varoista ja tehdä yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa ilmoitusten tarkistamiseen liittyen. Tietoinen ja tahallinen pakotteiden kiertäminen sekä ilmoitusvelvollisuuden rikkominen ovat kiellettyjä.

Linkki Euroopan unionin viralliseen lehteen. 

Lisätietoja:

 
Sivun alkuun