Hyppää sisältöön

Valtio-omistajan vastuullisuusohjelma pureutuu yhtiösalkun keskeisiin haasteisiin

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 18.6.2024 9.10
Tiedote

Valtion omistajaohjauksen vastuullisuustyössä korostuvat ilmasto- ja luontotyö, ihmisoikeudet, monimuotoinen työelämä, vastuullisuus palkitsemisessa sekä yhtiöiden vastuu arvoketjustaan. Nämä ovat päätavoitteita valtio-omistajan uudessa vastuullisuusohjelmassa, jossa on tunnistettu valtion yhtiöomistussalkulle kriittiset vastuullisuusteemat ja joille on asetettu salkkutasoisia tavoitteita sekä mittareita. Ohjelman toteuttaminen edellyttää muassa vuoropuhelua yhtiöiden kanssa ja erilaisia riskikartoituksia.

Omistajapoliittisen periaatepäätöksen julkaisun yhteydessä kerrottiin uudesta toimintatavasta: omistajaohjausosasto laatii säännöllisesti valtion yhtiöomistuksia koskevan vastuullisuusohjelman. Siinä määritellään valtio-omistajan vastuullisuustavoitteet ja -mittarit, joilla omistaja voi seurata oman vastuullisuustyönsä ja omistajaohjaustyönsä vaikuttavuutta.

Omistajapoliittisessa periaatepäätöksessä valtio-omistaja on perinteisesti viestinyt yhtiöille, millaisia odotuksia omistajalla on yhtiöiden vastuulliseen liiketoimintaan. Vastuullisuusohjelma on työkalu näiden odotusten seurantaan ja käytäntöön viemiseen.

”Valtio-omistaja on perinteisesti ollut hyvin kunnianhimoinen vastuullisuusodotuksissaan, ja sitä meiltä on lupa odottaa isona valtiollisena omistajana. On myös hyvä ymmärtää, että vastuullinen liiketoiminta on taloudellisesti järkevää: se vahvistaa yritysten kilpailukykyä ja kasvattaa omistaja-arvoa”, sanoo eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz

”Samalla haluamme kehittää myös omaa rooliamme vastuullisena omistajana ja tuoda työhömme lisää fokusta ja systematiikkaa, ja tähän tarpeeseen vastaa nyt ensimmäisen kerran laadittu vastuullisuusohjelma”, ministeri Adlercreutz sanoo.

Vastuullisuusohjelma nojaa omistajapoliittiseen periaatepäätökseen

Omistajapoliittisessa periaatepäätöksessä on täsmennetty valtio-omistajan vastuullisuusodotuksia muun muassa yhtiöiden ilmasto- ja luontotyöhön liittyen sekä korostettu yhtiöiden vastuuta arvoketjunsa ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutuksista. Vastuullisuusohjelma nojaa omistajapolitiikan linjauksiin, ja siinä on kuusi painopistettä:

  • ilmastoystävällisyys ja vihreän siirtymä
  • luonnon monimuotoisuus
  • arvoketjujen vastuullisuus ja huolellisuusvelvoitteen täyttäminen
  • ihmisoikeuksien kunnioittaminen arvoketjua myöten
  • vastuullinen työnantajuus ja monimuotoisuus
  • vastuullisuus osana palkitsemista

”Nämä kuusi painopistettä vaikuttavat laajasti yhtiöiden kilpailukykyyn ja omistaja-arvoon, ja ne ovat yhtiösalkun tasolla merkittäviä mahdollisuuksia ja riskejä. Sen takia jatkossa valtio-omistaja keskittyy erityisesti ohjelman painopisteiden seurantaan ja edistämiseen”, kertoo neuvotteleva virkamies Katariina Sillander, joka vastaa vastuullisuuden kehittämisestä valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolla.

Jokaiseen painopisteeseen liittyy erilaisia yhtiösalkkutasoisia tavoitteita, mittareita ja toimenpiteitä, joiden edistymisestä raportoidaan keväisin osana hallituksen vuosikertomusta.

”Seuraamme salkkutasoisesti esimerkiksi yhtiöomistuksen kokonaispäästöjen kehitystä ja hallitusten monimuotoisuutta. Lisäksi jatkossa kiinnitetään huomiota muun muassa siihen, ovatko yhtiöt sitoutuneet tiedepohjaisiin päästövähennystavoitteisiin, tehneet riski- ja vaikutusarvion luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta sekä onko yhtiöillä ihmisoikeuksien kunnioittamiseen liittyvät prosessit vaaditulla tasolla”, Sillander kertoo. 

Tavoitteena kirkkaampi tilannekuva salkun vastuullisuudesta

Jatkossa omistajaohjauksessa tehdään myös teemakohtaisia vastuullisuusriskikartoituksia muun muassa luonnon monimuotoisuuteen ja ihmisoikeuksiin liittyen. 

”Omistajalle on tärkeä saada tilannekuva yhtiöomistusten kriittisimmistä vastuullisuusasioista ja seurata, miten omistajapolitiikan linjaukset edistyvät yhtiöissä. Yhtä tärkeää on jatkossakin se, että yksittäisten yhtiöiden kanssa käydään säännöllistä keskustelua vastuullisuudesta – etenkin sen pohjalta, miten vastuullisuus vaikuttaa yhtiön menestykseen ja mitä huomioita valtio-omistaja on siitä tehnyt yhtiöitä analysoidessaan”, Katariina Sillander kertoo.

Lisätiedot: Neuvotteleva virkamies Katariina Sillander, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. p. 050 5690902; ministerin haastattelupyynnöt erityisavustaja Crista Grönroos, p. 050 441 4257, etunimi.sukunimi(at)gov.fi