Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Civilsamhällesorganisationer med utrikes- och säkerhetspolitisk verksamhet har beviljats statsunderstöd för 2021

Utrikesministeriet
22.2.2021 12.15 | Publicerad på svenska 22.2.2021 kl. 12.24
Pressmeddelande

Utrikesministeriet har beviljat totalt 1 126 000 euro i statsunderstöd till fjorton organisationer som är verksamma inom utrikes- och säkerhetspolitiken.

Syftet med understödet, som beviljas ur moment 24.90.50 i statsbudgeten för 2021 (Vissa statsunderstöd), är att stödja civilsamhällesorganisationers verksamhet som rör Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer och internationella förbindelser.

I utlysningen 2021 låg fokus på regelbaserat internationellt samarbete; konfliktförebyggande, krishantering och fredsmedling, mänskliga rättigheter och mänsklig säkerhet; Europeiska unionen som global aktör; omfattande transatlantisk samarbete samt säkerhetshot i samband med klimatförändringen.

Det är i år femte gången detta statsunderstöd delas ut genom ett öppet ansökningsförfarande.

Sammanlagt 18 organisationer lämnade in ansökningar till utrikesministeriet inom utsatt tid. Organisationerna ansökte om bidrag mellan 20 000 och 380 000 euro.

Utrikesministeriet har beviljat understöd till följande organisationer:

 • Crisis Management Initiative ry
 • Finland i Europa rf
 • Finnwatch ry
 • Historiker utan gränser i Finland rf
 • Förbundet för mänskliga rättigheter rf
 • Laajan turvallisuuden verkosto ry (WISE)
 • Samerådet
 • SaferGlobe rf
 • Finlands Atlantsällskap rf
 • Finlands Röda Kors rf
 • De Hundras Kommitté i Finland rf
 • Finlands FN-förbund rf
 • World Federation of the Deaf ry
 • Ålands fredsinstitut sr

 

Statsunderstödet är ett allmänt bidrag till organisationernas verksamhet 2021. Understödet är behovsbaserat och beviljas för ett år.

Ytterligare information: Elina Karlsson, ansvarig tjänsteman, tfn + 358 295 35 0607, enheten för säkerhetspolitik och krishantering.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]

Sivun alkuun