Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston kanslian talousarvioehdotus vuodelle 2020

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 16.8.2019 11.49
Tiedote 403/2019

Valtioneuvoston kanslia toimitti pääluokkaansa koskevan talousarvioehdotuksen valtiovarainministeriölle 17.6.2019. Valtioneuvoston kanslian pääluokan talousarvioehdotus vuodelle 2020 on 213,8 milj. euroa, joka on n. 55 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2019 varsinaisessa talousarviossa.

Talousarvioehdotukseen sisältyvät muun muassa valtioneuvoston kanslian sekä oikeuskanslerinviraston toimintamenot, ministerien, valtiosihteerien ja erityisavustajien palkkamenot, puoluerahoitus sekä Suomen EU-puheenjohtajakauden menot. Määrärahavähennys johtuu pääosin Suomen EU-puheenjohtajakauden päättymisestä.

Valtioneuvoston kanslian toimintamenoihin ehdotetaan 125,1 milj. euroa, missä on vähennystä 0,6 milj. euroa vuoteen 2019 nähden. Vähennystä aiheutuu valtioneuvoston yhteisten kehittämishankkeiden toteuttamisen päättymisestä sekä toimintamenomomenttiin kohdistetuista säästöpäätöksistä. Vastaavasti määrärahalisäystä ehdotetaan ICT- ja toimitilamenoihin sekä kaluste- ja turvalaitemenoihin sekä hallituksen vaihdokseen liittyviin menoihin sekä hallitusohjelmaan liittyviin toimiin. Hallitusohjelman mukaisesti ehdotetaan 4 milj. euron määrärahaa kyberturvallisuuskoordinointiin ja 0,2 milj. euroa ilmastopaneelin pyöreän pöydän työhön.

Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajien palkkaukseen ehdotetaan yhteensä 11,5 milj. euroa, eli n. 5 milj. euroa korotusta vuoteen 2019 nähden. Korotus aiheutuu ministerien, valtiosihteerien ja erityisavustajien määrän noususta, palkkioperusteiden tarkistuksista sekä edellisen hallituksen ministereiden palkkioihin kohdistettujen säästöjen poistamisesta.

Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmaan ehdotetaan 1,5 milj. euroa v. 2020, missä on lisäystä 0,64 milj. euroa vuoteen 2019 nähden. Toimenpideohjelman tavoitteena on julkisten rakennusten tervehdyttäminen sekä sisäilmasta oireilevien hoidon ja kuntoutuksen tehostaminen.

Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukselle ehdotetaan 1,38 milj. euroa, missä on lisäystä 0,24 milj. euroa vuoteen 2019 nähden aiheutuen jäsenvaltioiden määrän kasvusta.

Oikeuskanslerinviraston toimintamenoihin ehdotetaan 3,5 milj. euroa.

Suomi toimii Euroopan unionin puheenjohtajamaana 1.7.—31.12.2019. Valtioneuvoston kanslia johtaa puheenjohtajuuskauden valmisteluja ja huolehtii sen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvien asioiden yhteensovittamisesta. EU-puheenjohtajuuskauden kokonaismenoihin on varauduttu vuosina 2018—2020 yhteensä 70 milj. eurolla, josta pääosa, 60 milj. euroa on varattu vuodelle 2019. Vuodelle 2020 ehdotetaan EU puheenjohtajuuskauden menoihin 3 milj. euroa. Tämän lisäksi sisäministeriön pääluokkaan sisältyy määrärahoja puheenjohtajakauden turvallisuusmenoihin.

Valtioneuvoston kanslian talousarvioehdotus vuodelle 2020

Valtiovarainministeriön ehdotus talousarvioesitykseksi vuodelle 2020

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300 ja talousyksikön päällikkö Lauri Taro p. 0295 160 481, valtioneuvoston kanslia