Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston kanslian talousarvioehdotus vuodelle 2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 13.8.2020 9.56
Tiedote 511/2020

Valtioneuvoston kanslian määrärahaehdotus vuodelle 2021 on 222 milj. euroa. Lisäystä vuoteen 2020 on 3 milj. euroa. Ehdotukseen sisältyvät muun muassa valtioneuvoston kanslian sekä oikeuskanslerinviraston toimintamenot, ministerien, valtiosihteerien ja erityisavustajien palkkamenot, puoluetuet sekä valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahat.

Valtioneuvoston kanslian omiin toimintamenoihin ehdotetaan 130,5 milj. euroa. Lisäystä edellisen vuoden, eli 2020 talousarvioon on 5,3 milj. euroa, joka johtuu Senaatti-kiinteistöjen vuokrien tarkistuksesta, palkkausten tarkastuksesta sekä valtioneuvoston yhteisten ICT- ja tietoturvapalvelujen menojen kasvusta.  Toimintamenoissa otetaan huomioon vuonna 2020 rahoitettujen hankkeiden päättyminen sekä aiemmin tehdyt säästöpäätökset. 


Lisäksi valtioneuvoston kanslian toimintamenoihin sisältyvät 0,5 milj. euron määrärahaehdotukset presidentti Koiviston muistomerkin suunnittelua sekä 0,5 milj. euroa Suomalaisten vaiheet Venäjällä vuoden 1917 lokakuun vallankumouksen jälkeen -tutkimushanketta varten. 
Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajien palkkaukseen ehdotetaan 11,5 milj. euroa. Määrärahataso on sama kuin vuonna 2020.


Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmaan ehdotetaan 1,5 milj. euroa. Toimenpideohjelman tavoitteena on julkisten rakennusten tervehdyttäminen sekä sisäilmasta oireilevien hoidon ja kuntoutuksen tehostaminen.


Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukselle ehdotetaan 1,6 milj. euroa, missä on lisäystä n. 0,2 milj. euroa vuoteen 2020 nähden aiheutuen jäsenvaltioiden määrän kasvusta.
Oikeuskanslerinviraston toimintamenoihin ehdotetaan 3,9 milj. euroa.


VNK talousarvioehdotus
VM ehdotus


Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300 ja talousyksikön päällikkö Lauri Taro p. 0295 160 481, valtioneuvoston kanslia