Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston kanslian talousarvioehdotus vuodelle 2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 5.8.2022 10.25
Tiedote

Valtioneuvoston kanslian määrärahoiksi ehdotetaan yhteensä 233,5 milj. euroa. Lisäystä edellisen vuoden talousarvioon on 10,2 milj. euroa.

Talousarvioehdotukseen sisältyvät muun muassa valtioneuvoston kanslian sekä oikeuskanslerinviraston toimintamenot, ministerien, valtiosihteerien ja erityisavustajien palkkamenot, puoluerahoitus sekä valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahat.

Valtioneuvoston kanslian toimintamenoihin ehdotetaan 146,3 milj. euroa, jossa on lisäystä 13,2 milj. euroa vuoteen 2022 nähden. Lisäyksestä 5,7 milj. euroa ehdotetaan kyberturvallisuuden vahvistamiseen, 3,8 milj. euroa valtioneuvoston perustietotekniikan yhtenäistämiseen, 2,1 milj. euroa Valtioneuvoston juhlahuoneiston vuokraan peruskorjauksen jälkeen ja 1,0 milj. euroa valtioneuvoston yhteisiin tietotekniikkamenoihin. Lisäksi valtioneuvoston kanslian kokonaisjohtamiseen ehdotetaan 1 milj. euron lisäystä, jolla muun muassa vahvistettaisiin kriisijohtamista ja –viestintää. Vastaavasti toimintamenoissa on huomioitu vähennyksenä hallituksen edellyttämiä säästöjä kuten matkustus- ja toimitilasäästö.

Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajien palkkaukseen ehdotetaan 10,4 milj. euroa. Vähennystä edellisen vuoden talousarvioon on 1,1 milj. euroa. Vähennyksessä on huomioitu nykyisen hallituskauden päättyminen keväällä 2023. Määrärahan suuruus varmistuu uuden hallituksen aloittaessa.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaan ehdotetaan 7,8 milj. euroa. Säästöpäätöksistä johtuen vähennystä edellisen vuoden talousarvioon on 1,5 milj. euroa.

Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmaan ehdotetaan 0,5 milj. euroa. Säästöpäätöksestä johtuen vähennystä edellisen vuoden talousarvioon on 1,0 milj. euroa.

Valtioneuvoston kanslia ehdottaa pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaiseen kuurojen totuus- ja sovintoprosessin toteuttamiseen 0,358 milj. euron määrärahaa.

Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukselle ehdotetaan 1,86 milj. euroa, jossa on lisäystä 0,12 milj. euroa vuoteen 2022 nähden.

Oikeuskanslerinviraston toimintamenojen määrärahoiksi ehdotetaan 4,4 milj. euroa.

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300 ja neuvotteleva virkamies Meeta Paavola p. 0295 161 033, valtioneuvoston kanslia