Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 11.1.2018

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 10.1.2018 15.18
Tiedote 9/2018

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Pasi Tuominen, kansalaispalvelupäällikkö p. 0295 351 202
- Valtioneuvoston asetus ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 13–15 §:n voimaantulosta

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävän päättyminen
- Ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävään määrääminen ja valtuutus
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Kaija Suvanto, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 159
- Valtioneuvoston asetus diplomaattisten tai konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen työntekijöiden puolisoiden ansiotyöstä Etelä-Afrikan kanssa tehdystä sopimuksesta

Oikeusministeriö

Anne Hallavainio, hallitusneuvos p. 0295 150 458
- 1) Helsingin hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Helsingin hallinto-oikeuden viiden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen
- Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Mari Aalto, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 502
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ulosottokaaren muuttamisesta (HE 150/2017 vp; EV 177/2017 vp)

Tuula Pääkkönen, kehittämispäällikkö p. 0295 150 082
- 1) Helsingin hovioikeuden neljän hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 5) Markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Sisäministeriö

Seppo Sivula, poliisitarkastaja p. 0295 488 591
- Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun kansainvälisen komission (C.I.P) päätösten XXXIV-1 - XXXIV-18 hyväksyminen

Puolustusministeriö

Perttu Wasenius, hallitussihteeri p. 0295 140 603
- Kutsunta-asiain keskuslautakunnan asettaminen toimikaudelle 1.2.2018 - 31.1.2022

Riikka Pitkänen, erityisasiantuntija p. 0295 140 421
- Vientiluvan myöntäminen Sako Oy:lle Etelä-Afrikkaan
- Valtioneuvoston myöntämien vientilupien (2 kpl) muuttaminen. Patria Land Systems Oy:lle Arabiemiirikuntiin ja Robonic Ltd Oy:lle Yhdysvaltoihin myönnettyjen lupien osalta haetaan voimassaoloajan pidennystä.
- Vientiluvan myöntäminen Hämeen Teollisuuspalvelu Oy:lle Etelä-Afrikkaan

Valtiovarainministeriö

Hannu Mäkinen, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 530 330
- Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2018 talousarvioksi sekä esityksestä vuoden 2018 talousarvioesityksen (HE 106/2017 vp) täydentämisestä (HE 176/2017 vp; EK 35/2017 vp)

Panu Pykönen, hallitusneuvos p. 0295 530 225
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen veronkannon, verotuksen toimittamisen ja eräiden seuraamusmaksujen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 97/2017 vp; EV 182/2017 vp)

Salla Kalsi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 422
- Valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Jukka Vanhanen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 239
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 134/2017 vp; EV 167/2017 vp)

Anna Hyvärinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 405
- Hakemukset Väinö Olavi Itkosen jäämistöstä
- Hakemukset Vuokko Sinikka Anttilan jäämistöstä

Tuula Karjalainen, erityisasiantuntija p. 0295 530 553
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetuksen muuttamisesta (hallinnollista yhteistyötä arvonlisäveron alalla tehostavien toimenpiteiden osalta)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Rami Sampalahti, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 330 190
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdyn Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 87/2017 vp; EV 99/2017 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Juha Niemelä, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 162 009
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (HE 170/2017 vp; EV 173/2017 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eija Maunu, hallitusneuvos p. 0295 342 571
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ajokorttilain 61 §:n muuttamisesta (HE 179/2017 vp; EV 166/2017 vp)

Risto Saari, liikenneneuvos p. 0295 342 311
- Valtioneuvoston asetus suoraa kansainvälistä rautatieliikennettä koskevan Suomen liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän liikenneministeriön välillä tehdyn sopimuksen liitteisiin tehtävistä muutoksista

Kreetta Simola, viestintäneuvos p. 0295 342 609
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta (HE 82/2017 vp; EV 144/2017 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Olli Sorainen, hallitusneuvos p. 0295 048 022
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisten yritysten ja muiden yhteisöjen hyväksymisestä työnvälityspalvelujen eurooppalaisen verkoston (Eures) jäseniksi ja yhteistyökumppaneiksi

Marjaana Aarnikka, kaupallinen neuvos p. 0295 062 122
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen avaruuteen lähetettyjen esineiden rekisteröinnistä tehdyn yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi avaruustoiminnasta ja löytötavaralain 2 §:n muuttamisesta (HE 157/2017 vp; EV 181/2017 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Maija Iles, hallitussihteeri p. 0295 163 237
- Valtuuskunnan asettaminen WHO:n 142. hallintoneuvoston (Executive Board) kokoukseen Genevessä 22.1.-27.1.2018

Ympäristöministeriö

Jorma Pietiläinen, ylitarkastaja p. 0295 250 228
- Korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelma vuodeksi 2018

Tuija Ahonen, erityisasiantuntija p. 0295 250 186
- Ympäristöministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen (vaativuustaso 14) nimittäminen