Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 27.3.2024

valtioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 26.3.2024 15.21
Tiedote 137/2024

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Ulkoasiainneuvos Kirsti Pohjankukka, p. 0295 350 038
- Ulkoministeriön lainsäädäntöneuvoksen vakinaiseen virkaan nimittäminen

Sisäministeriö

Lainsäädäntöneuvos Annika Parsons, p. 0295 488 279
- Valtioneuvoston asetus tilanne- ja johtokeskusjärjestelyiden kokoamisesta
- Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Puolustusministeriö

Erityisasiantuntija Anniina Melasniemi, p. 0295 140 440
- Virkavapauden myöntäminen puolustusministeriön tutkimusjohtajalle
- Virkavapauden myöntäminen puolustusministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Erityisasiantuntija Frans Peltonen, p. 0295 140 021
- Puolustustarvikkeiden vientiluvan myöntäminen Isoon-Britanniaan

Valtiovarainministeriö

Alivaltiosihteeri Susanna Huovinen, p. 0295 530 199
- Valtiovarainministeriön neuvottelujohtajan viran täyttäminen

Lainsäädäntöneuvos Elina Isoksela, p. 0295 530 116
- Valtioneuvoston päätös valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen valtakunnalliseksi suunnitelmaksi 2024-2027

Finanssineuvos, yksikön päällikkö Tero Meltti, p. 0295 530 770
- Senaatti-kiinteistöjen ja liikelaitoskonsernin tilinpäätöksen vahvistaminen sekä voiton tulouttaminen vuodelta 2023
- Suomen valtion omistuksessa ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevan kiinteistövarallisuuden luovuttaminen

Erityisasiantuntija Pauliina Pitkänen, p. 0295 530 395
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 35 ja 36 §:n sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. 0295 162 152
- Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun poikkeavien määräyksien voimaantulolle asetetun määräajan pidentämisestä noottienvaihdolla Norjan kanssa tehdystä sopimuksesta

Neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2023 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Ylitarkastaja Fanni Thessler, p. 0295 342 267
- Valtioneuvoston asetus radiolaitteiden vaatimustenmukaisuudesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallitusneuvos Nico Steiner, p. 0295 049 001
- 1) Valtioneuvoston asetus palkkaturvasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus merimiesten palkkaturvasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Johtava asiantuntija Petra Stenfors, p. 0295 047 282
- Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueiden kehittämisen painopisteistä - Uudistuvat ja hyvinvoivat alueet

Sosiaali- ja terveysministeriö

Neuvotteleva virkamies Anu Kangasjärvi, p. 0295 163 224
- Valtioneuvoston asetus toimeentulotuen tarpeellisen suuruisten asumismenojen määrästä

Hallitussihteeri Noora Pajukoski, p. 0295 163 710
- Valtioneuvoston asetus raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden ja imettävien työntekijöiden suojelemisesta työssä vaaraa aiheuttavilta tekijöiltä