Hyppää sisältöön

Virkamiesnäkemys Suomen haasteista tulevalle hallituskaudelle valmistui

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 16.3.2015 15.00
Tiedote 139/2015

Ministeriöiden kansliapäälliköt julkistivat maanantaina 16. maaliskuuta muistion, jonka tavoitteena on välittää eri puolueiden hallitusohjelmaneuvottelijoille yhteinen tilannekuva Suomen haasteista tulevalle hallituskaudelle. Ministeriöiden yhteistyönä valmisteltu muistio on tarkoitettu tukemaan strategisen hallitusohjelman syntyä.

Kulunut vaalikausi on ollut vaativa sekä pääministeri Kataisen että pääministeri Stubbin hallituksille. Politiikan toimintaympäristö on muuttunut rajusti, Suomen kansantalous on erittäin vaikeassa tilanteessa ja julkisessa taloudessa on vakava kestävyysvaje. Yksityiskohtainen hallitusohjelma on vahvistanut siilomaista päätöksentekoa, ja nyt korostuukin tarve vahvistaa kokonaisvaltaista strategista otetta.

Kuluneen vuoden aikana virkamiestyönä valmisteltu ehdotus hallituksen uudesta strategiamallista on saanut laajaa kannatusta. Uusi hallitus päättää, ottaako se ehdotetun mallin käyttöön. Perustana on ajatus, että nykypäivänä ei ole mielekästä tehdä neljäksi vuodeksi kaiken kattavaa yksityiskohtaista ja hallituksen kädet sitovaa hallitusohjelmaa. Tarvitaan aiempaa strategisempi ja linjaavampi hallitusohjelma. Hallitusohjelman jälkeen laadittaisiin vuosittain tarkistettavat hallituksen toimintasuunnitelma ja julkisen talouden suunnitelma, jotka yksilöivät tarkemmin, miten hallituksen strategiset tavoitteet saavutetaan. Toimintasuunnitelma ja julkisen talouden suunnitelma sovitetaan ajallisesti ja sisällöllisesti yhteen.

Virkamiehet nimesivät 11 kiperää ongelmaa

Muistio kattaa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä EU-politiikan pääkohdat ja muistiossa kuvataan virkamiesten nimeämät yksitoista kiperää ongelmaa.

Virkamiehet näkevät Suomen tulevaisuuden kiperinä ongelmina digitalisaation vähäisen hyödyntämisen, eriarvoistumisen kasvun, osaamisperustan murenemisen, liikenteen infrastruktuurin ja rakennuskannan rappeutumisen. Ongelmina nähdään myös bio- ja kiertotalouden vauhdittamisen vaikeus, liian hidas ilmastonmuutoksen hillintä, julkisen talouden kestävyys, kilpailukyvyn heikkeneminen, korkea työttömyys, yhteiskunnallisen luottamuksen rapautuminen sekä turvallisuuden ylläpitämisen vaikeutuminen.

Kaikki kiperät ongelmat liittyvät ja vaikuttavat toisiinsa. Esimerkiksi digitalisaation täysimääräinen hyödyntäminen on nostettu omaksi ongelmakseen, vaikka digitalisaatio on merkittävä tekijä ja ratkaisija monissa muissakin ongelmissa. Monissa ongelmissa kyse on resursseista. Talouden tilanne huomioon ottaen on tärkeää osata kohdentaa uudelleen resursseja, mutta myös muuttaa nykyisiä toiminta-malleja ja asenteita ongelmien ratkaisuun.

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 -muistio

Lisää tietoja ehdotuksesta hallituksen uudeksi strategiamalliksi

Lisätietoja: valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 280