Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Ilmastokokous 3.-4.2.2020
Työllisyysjulkilausuma

Valtioneuvoston viestintäosasto 4.2.2020 17.33
Tiedote 50/2020

Hallitus on sitoutunut siihen, että vuoden 2020 budjettiriiheen mennessä on osoitettavissa 30 000 uutta työllistä vastaavat toimenpiteet.

Vaikka työllisyys on kasvanut, työttömyys saattaa kääntyä uudelleen nousuun. Samaan aikaan avoimien työpaikkojen määrä on korkea. Hallitus jatkaa toimenpiteitään osaavan työvoiman saatavuuden vahvistamiseksi. Tässä tilanteessa tarvitaan tiivistä hallituksen ja työmarkkinajärjestön välistä yhteistyötä ja hyvissä ajoin toteutettuja merkittäviä toimia työllisyyden, talouskasvun ja julkisen talouden kestävyyden turvaamiseksi. 

Hallitus ei sulje mitään työllisyyttä parantavaa keinoa tarkastelun ulkopuolelle. Osana työllisyystoimia uudistetaan sosiaaliturvaa ja työttömien palveluita sekä työmarkkinoiden toimintaa tavoitteina työllistymisen nopeutuminen ja töiden vastaanottamisen helpottuminen. Toimenpiteistä osan valmistelu on pitkällä, mutta hallitus on sitoutunut valmistelemaan myös lisätoimia, joilla tavoitteeseen päästään siten, että toimet edistävät julkisen talouden tasapainotavoitteen saavuttamista hallitusohjelman mukaisesti.

Hallitus jatkaa toimiaan julkisen talouden kestävyyden vahvistamiseksi ja valmistelee tiekartan, jossa määritellään eri toimenpiteiden potentiaali pienentää kestävyysvajetta. 

Keskeiset keinot turvata pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskuntamme rahoitus pitkällä aikavälillä ovat:

  • työllisyyden lisääminen ja työttömyyden vähentäminen, 
  • kuntatalouden ennakoitavuuden lisääminen ja sen vahvistaminen,
  • sote-uudistus, 
  • julkisten palveluiden tuottavuuden kasvattaminen sekä
  • talouskasvun edellytysten vahvistaminen.

Hallitus linjaa kokonaisuutta kehysriihessä 2020.

Osana kokonaisuutta käynnistetään erillinen selvitystyö, jossa haetaan ratkaisuja kestävämpään väestökehitykseen, mukaan lukien maastamuutto ja maahanmuutto, sekä siihen, että yhä useammalla olisi mahdollisuus toivomaansa lapsilukuun.

Lisätietoja: pääministerin talouspoliittinen erityisavustaja Joonas Rahkola, p. 0295 160 998

Anna-Maja Henriksson Katri Kulmuni Li Andersson Maria Ohisalo Sanna Marin hallitus