Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Auto- ja ajoneuvoverotus sopeutetaan uuteen päästömittaustapaan

Valtiovarainministeriö 31.5.2018 15.13
Tiedote

Auton hiilidioksidipäästöt vaikuttavat vuotuiseen ajoneuvoveroon ja ensirekisteröinnin yhteydessä kannettavaan autoveroon. Päästöjen mittaustapa on muuttumassa. Hallitus esittää, että uusilla päästöarvoilla rekisteröitävien autojen auto- ja ajoneuvoverotus sopeutetaan uuteen mittaustapaan. Mittaustavan muutos ei vaikuta merkittävästi uusilla päästöarvoilla rekisteröitävien autojen autoveron ja ajoneuvoveron määrään.

Polttoaineen kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen (CO2) mittauksissa pitkään käytössä ollut NEDC-testi (New European Driving Cycle) korvataan uudella WLTP-menetelmällä (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Uusi mittausmenetelmä arvioi autoja tarkemmin ja voi siten antaa aiempaa korkeampia CO2-arvoja. Mittaustavan muutos koskee vain uusia ensirekisteröitäviä autoja, eikä se vaikuta jo käytössä olevien autojen CO2-arvoihin eikä niiden autoverotukseen taikka vuotuisen ajoneuvoveron määrään.

Auto- ja ajoneuvoverotaulukot sopeutetaan mittausmenetelmän mukaiseen tekniseen muutokseen

Sopeutetut verotaulukot koskisivat niitä autoja, joiden CO2-päästötieto on mitattu uudella WLTP-mittausmenetelmällä. Muihin autoihin sovelletaan jatkossakin nykyisiä auto- ja ajoneuvoverotaulukoita. Sopeutetut verotaulukot vastaavat keskimäärin nykyistä verotasoa, mutta uudesta mittaustavasta johtuen joidenkin autojen auto- ja ajoneuvovero voi nousta tai laskea verrattuna nykyiseen verotasoon. 

Uudet autoverotaulukot WLTP-mittausmenetelmällä mitatuille autoille tulisivat voimaan 1.9.2018. Niitä sovellettaisiin autoihin, joiden CO2-päästötieto on mitattu WLTP-menetelmällä ja jotka rekisteröidään tai otetaan käyttöön 1.9.2018 tai sen jälkeen.  

Uusi ajoneuvoverotaulukko WLTP-mittausmenetelmällä mitatuille autoille tulisi voimaan 1.1.2019 ja koskisi 1.1.2020 sekä sen jälkeisiä veropäiviä. Sitä sovellettaisiin kaikkiin autoihin, joiden CO2-päästötieto on mitattu WLTP-menetelmällä.

Uusien verotaulukoiden voimaantuloon asti autot verotetaan nykyisten verotaulukoiden mukaan niidenkin autojen osalta, joilla on uuden WLTP-menetelmän mukainen mittaustulos. Tällöin verotuksessa sovelletaan verovelvollisen eduksi niin sanottua takaisinlaskettua arvoa. Takaisinlaskettu arvo lasketaan EU:n komission tutkimuslaitoksen kehittämällä CO2MPASS- työkalulla. Sen avulla uusi WLTP-lukema muunnetaan vastaamaan vanhan NEDC-testin lukemaa.

Hallituksen esitys (asiakirjat-välilehti)
Uusien henkilöautojen päästömittaustapa muuttuu (uutinen 7.7.)
Lisätietoa CO2MPASS-työkalusta

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Merja Sandell, puh. 02955 30191, merja.sandell(at)vm.fi
Veroasiantuntija Ella Luikku, puh. 02955 30091, ella.luikku(at)vm.fi