FI SV

Valtioneuvosto päätti kriisikuntien yhdistymisistä

Valtiovarainministeriö 26.5.2016 13.55
Tiedote

Valtioneuvosto päätti 26. toukokuuta yhdistää Rääkkylän kunnan Kiteen kaupunkiin. Valtioneuvosto käytti kuntarakennelain säännöstä, joka mahdollistaa kriisikunnan yhdistämisen toiseen kuntaan vastoin sen tahtoa. Valtioneuvosto hylkäsi yhdistymisesityksen, joka koski kriisikuntamenettelyssä olleen Vimpelin kunnan yhdistymistä Alajärven kaupungin kanssa.

Rääkkylän kunta yhdistyy Kiteen kaupunkiin

Valtioneuvosto päätti lakkauttaa Rääkkylän kunnan ja yhdistää sen Kiteen kaupunkiin vuoden 2017 alusta. Rääkkylän kunta on vastustanut yhdistymisesitystä. Uudessa Kiteen kaupungissa on yhdistymisen jälkeen 13 181 asukasta.

Rääkkylän kunnan ja Kiteen kaupungin yhdistyminen perustuu erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan Rääkkylän kunnan talouden arviointimenettelyyn sekä sitä seuranneen erityisen kuntajakoselvityksen perusteella tehtyyn yhdistymisesitykseen.

Rääkkylän kunnalla on pitkäaikaisia ja vakavia talousongelmia ja kunta on joutunut talouden arviointimenettelyyn jo kaksi kertaa. Kunnan tasapainottamissuunnitelma painottuu lähinnä omaisuuden myyntitoimiin ja muihin kertaluontoisiin eriin eikä sisällä varsinaisia rakenteellisia ja pitkävaikutteisia kunnan toimintakatteeseen vaikuttavia toimenpiteitä. Rääkkylän kunnalla ei ole edellytyksiä järjestää palveluitaan itsenäisenä kuntana tulevaisuudessa ja kunnan yhdistyminen toiseen kuntaan on välttämätöntä.

Vimpelin kunnan ja Alajärven kaupungin yhdistymistä koskeva esitys hylättiin

Valtioneuvosto päätti hylätä erityisen kuntajakoselvityksen perusteella tehdyn esityksen Vimpelin kunnan ja Alajärven kaupungin yhdistymisestä. Vimpelin kunta on vastustanut esitettyä yhdistymistä Alajärven kaupungin kanssa.

Vimpeli kunta on ryhtynyt vuonna 2015 talouden tasapainottamis- ja sopeuttamistoimenpiteisiin, ja on pystynyt erityisesti palvelurakenteeseen kohdistuvilla toimenpiteillä vähentämään toimintakatettaan noin 1,63 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaan taseen kertynyttä alijäämää on 714 euroa/asukas. Kunnan toimenpiteillä on pystytty poistamaan akuutit kriisikunnan tunnusmerkit.

Valtioneuvosto katsoi, että Vimpelin kunnan tekemien todellisten ja merkittävien talouden sopeuttamistoimenpiteiden vuoksi kunnan yhdistäminen valtuuston tahdon vastaisesti Alajärven kaupunkiin ei ole välttämätöntä. Taloudellisen tilanteen kohenemisen vuoksi kunnalla on edellytykset asukkaidensa lakisääteisten palvelujen turvaamiseen.

Valtiovarainministeriö seuraa arviointimenettelyssä sovittujen Vimpelin kunnan talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteuttamista sovitussa aikataulussa.

Taustaa

Kuntarakennelain mukaan valtioneuvosto voi päättää kriisikuntien yhdistymisestä vastoin kunnan tahtoa, jos muutos on välttämätön kunnan asukkaiden lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi ja laissa säädetyt kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttyvät.

Lisätietoja:

Ylijohtaja Päivi Laajala puh. 02955 30026, etunimi.sukunimi(at)vm.fi
Neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa puh. 02955 30027, etunimi.sukunimi(at)vm.fi