Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palautusta koskeva luonnos lausunnoille

Opetus- ja kulttuuriministeriö 16.7.2019 12.29
Tiedote
Lapset pukeutuvat päiväkodin eteisessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteilla pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa todettu varhaiskasvatusoikeuden laajuutta koskeva lainmuutos, jossa ”toteutetaan täysipäiväinen kokoaikainen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus”. Hallituksen esityksen luonnokseen voi antaa lausunnon Lausuntopalvelu.fi:ssä 22.8.2019 mennessä.

Varhaiskasvatusoikeuden rajaus 20 tuntiin viikossa on ollut voimassa 1.8.2016 lähtien. Sitä ennen kaikilla lapsilla oli subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen, eikä varhaiskasvatusoikeutta oltu rajattu. Rajaus perustui pääministeri Sipilän hallitusohjelmaan ja rajoittamisella tavoiteltiin säästöjä.

Nyt lausunnoilla olevassa esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuslakia ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettua lakia. Varhaiskasvatuslain muutoksella lapselle palautettaisiin subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Vastaava muutos ehdotetaan tehtäväksi myös lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain yksityisen hoidon tukea koskevaan sääntelyyn. Lakien ehdotetaan astuvan voimaan 1.8.2020.

- Lapsi tarvitsee laadukasta ja kattavaa varhaiskasvatusta sekä ikäistensä seuraa riippumatta siitä, ovatko hänen vanhempansa töissä vai eivät. Subjektiivisen oikeuden palauttaminen on tärkeä askel varhaiskasvatuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisessä, sanoo opetusministeri Li Andersson.

Esitys liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotettu muutos merkitsisi lisäystä peruspalvelujen valtionosuuksiin (momentti 28.90.30). Vuonna 2020 valtionosuuksiin lisättäisiin 7,1 miljoonaa euroa, joka vastaa n. 5/12 täysistä kustannuksista ja vuodesta 2021 alkaen valtionosuuksiin lisättäisiin 17 miljoonaa euroa. Koska kyseessä on kunnille uusi tehtävä, valtionosuus kattaa kustannuksista 100 prosenttia.

Lausunnot pyydetään antamaan Lausuntopalvelu.fi:ssä 22.8.2019 mennessä.

Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätietoja:

Niina Jurva, erityisavustaja, [email protected], puh. +358 504779417

Najat Ouakrim-Soivio, opetusneuvos, [email protected], puh. +358 295 330119

Aija Rinkinen, opetusneuvos, [email protected], puh +358295 330 360 (paikalla 22.7.>)

Li Andersson OKM023:00/2019 Varhaiskasvatus