Hyppää sisältöön

10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Hallitus vahvistaa kokonaisturvallisuutta, kriisinkestävyyttä ja huoltovarmuutta. Poliisien määrää lisätään ja rikosten torjuntaa vahvistetaan. Hallitus ottaa käyttöön tarvittavat keinot nuoriso- ja jengirikollisuuden torjumiseksi ja vähentämiseksi. Oikeusvaltiota vahvistetaan. Riita-, rikos- ja hakemusprosesseja uudistetaan niiden nopeuttamiseksi ja sujuvoittamiseksi.

Hallitus uudistaa turvapaikkapolitiikkaa johtotähtinään selkeytys, säännöt ja kotoutuminen. Järjestelmän väärinkäyttöön puututaan tehokkaammin, ja apua kohdennetaan kaikista hädänalaisimpiin. Hallitus uudistaa ulkomaalaislain vaiheittain selkeäksi kokonaisuudeksi. Ukrainasta sotaa paenneiden auttamiseksi, suomalaisessa yhteiskunnassa toimimisen tukemiseksi ja työmarkkinoille saattamiseksi laaditaan toimenpideohjelma.

Kokonaisuuteen liittyvät hankkeet