Hyppää sisältöön

5 Osaava Suomi

Hallituksen tavoitteena on parantaa varhaiskasvatuksen laatua ja kohentaa suomalaisten oppimistuloksia ja koulutustasoa. Erityisesti yli kolmevuotiaiden osallistumista varhaiskasvatukseen lisätään. Hallitus käynnistää laaja-alaisen tulevaisuustyön peruskoulun kehittämistarpeiden arvioimiseksi.

Perustaitojen oppimiseen panostetaan antamalla lisää aikaa ja työrauhaa opettajille ja oppilaille. Perusopetuksen vähimmäistuntimäärää kasvatetaan laajentamatta opetussuunnitelmaa. Myös oppimisen tukea vahvistetaan. Koulutuksen keskeyttämistä toisella asteella vähennetään määrätietoisesti. 

Korkeakoulutettujen nuorten aikuisten määrä pyritään nostamaan mahdollisimman lähelle 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Hallitus sitoutuu lisäämään korkeakoulujen aloituspaikkoja. Hallituksen tavoitteena on, että työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten määrä vähenee, koulutus vastaa nykyistä paremmin työelämän tarpeisiin ja vähentää kohtaanto-ongelmaa.

Kokonaisuuteen liittyvät hankkeet