Luvat ja valvonta -hanke

TEM026:00/2017 Kehittäminen

Tavoitteena on siirtyminen virastolähtöisestä asiakaslähtöiseen palveluun. Kuvataan asiakaslähtöiset, viranomaisrajat ja hallinnon tasot ylittävät palvelukokonaisuudet hyödyntäen yhteistä kehittämisen mallia. Toteutetaan yhden luukun periaatteella toimiva digitaalinen palvelukerros yhteiskäyttöisine toiminnallisuuksineen.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM026:00/2017

Asianumerot TEM/82/00.04.03/2017 , VN/8073/2019

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.9.2016 – 31.12.2024

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Sipilä

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Kärkihankkeet Digitalisoidaan julkiset palvelut

Toimenpiteet Hallinnon sisäiset prosessit digitalisoidaan ja entiset prosessit puretaan

Yhteyshenkilö
Päivi Tommila, neuvotteleva virkamies
puh. +358 29 50 63535
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Luvat ja valvonta -hankkeen tavoitteena on uudistaa lupa- ja valvontatoiminnan toimintamallit digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntämällä. Hankkeessa pyritään aidosti asiakaslähtöiseen kehittämiseen sekä asiakkaan tarpeeseen vastaavien lupa- ja valvontakokonaisuuksien tunnistamiseen ja siihen kuuluvien palvelu- ja käsittelyprosessien asiakaslähtöiseen yhteensovittamiseen.

Tavoitteena siirtyä virastolähtöisestä asiakaslähtöiseen palvelukokemukseen ja palvelulupaukseen nykyisin pitkälti viranomaiskohtaisen asiakas- ja tehtävänäkökulmatarkastelun sijaan. Tavoitteena on helpottaa ja keventää asiakkaan arkea tunnistamalla ja purkamalla turhia ja päällekkäisiä prosesseja/palveluja sekä samalla myös tehostaa ja yhteensovittaa viranomaistoimintaa ja -prosesseja. Kyse on laajasta ja merkittävästä toiminta- ja ajattelutavan muutoksesta, jossa asiakas ja asiakkaan tarpeet sekä tieto ja sen hyödyntäminen nostetaan keskiöön.

Asiakaslähtöisten lupa- ja valvontatoiminnan kokonaispalvelujen toteuttamisen tavoitteeseen pyritään:
- Tunnistetaan ja kuvataan asiakkaan tarpeesta muodostuvat palvelukokonaisuudet sekä asiakaslähtöiset, sujuvat palvelupolut ja – ketjut
- Tarjotaan palvelut hallinnontasot ja organisaatiorajat ylittäen
- Nostetaan tieto keskiöön - reaaliaikainen tieto seuraa asiakasta
- Rakennetaan yhden luukun periaatteella toimiva digitaalinen asiointi/palvelukerros ja käyttöä tukevat kaikkikanavaiset tukipalvelut
- Hyödynnetään analytiikkaa, automatiikkaa ja tekoälyä

Hankkeessa toteutetaan myös toimintatapamuutosta tukeva digitaalinen palvelukerros (Luvat ja valvonta -palvelu).

Tiivistelmä

Tavoitteena on siirtyminen virastolähtöisestä asiakaslähtöiseen palveluun. Kuvataan asiakaslähtöiset, viranomaisrajat ja hallinnon tasot ylittävät palvelukokonaisuudet hyödyntäen yhteistä kehittämisen mallia. Toteutetaan yhden luukun periaatteella toimiva digitaalinen palvelukerros yhteiskäyttöisine toiminnallisuuksineen.

Lähtökohdat

Luvat ja valvonta - hanke oli osa pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman Digitalisoidaan julkiset palvelu -kärkihankekokonaisuutta, jossa tavoitteena ja päämääränä on rakentaa julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla. Pääministeri Sipilän hallitusohjelma painottaa julkisten palvelujen digitalisointia ja samojen tietojen keräämistä vain kerran.

Kesällä 2015 hallituksen digitalisaatiohaasteen vastauksena saatiin yli neljäkymmentä (43) ehdotusta lupa-, ilmoitus- ja valvontatoiminnan uudistamiseksi. Merkittävä osa ehdotuksista kuvasi palveluiden asiakaskeskeistä uudistamista yksittäisen viraston näkökulmasta vaikka useat viranomaiset sääntelevät samanaikaisesti asiakkaiden toimintaa.

Hanketta edelsi kaksi esiselvitystä, joista jälkimmäisessä koestettiin yhteistä asiakaslähtöisen kehittämisen mallia ison teollisuuuslaitoksen muutoshankkeen ja tapahtumajärjestämisen osalta. Esiselvityksissä tunnistettiin että vaikka sähköinen asiointi sekä palvelujen ja hallinnon sähköistäminen on edennyt, olemme edelleen pitkälti tilanteessa, jossa sähköisen asioinnin kehittyneisyydessä on eroja, hallinnontasot toimivat erillään sekä kehitystyö, prosessit ja palvelut ovat edelleen pitkälti viranomaiskohtaisia ja – lähtöisiä.

Hankkeen tavoitteena on hallinnontasot ja viranomaisrajat ylittävien asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien tunnistaminen sekä niiden yhdenmukaistava ja yhteen sovittava kuvaaminen.Keskeistä on asiakkaan tarpeesta muodostuvat palvelukokonaisuudet sekä asiakaslähtöiset, sujuvat palvelupolut ja – ketjut, joissa alue- ja toimijarajat eivät näy asiakkaalle.

Palvelumuotoiluhankkeissa tunnistetaan ja nostetaan tarkasteluun myös tavoiteltavaa muutosta mahdollistavat/sen edellyttämät lainsäädännölliset muutostarpeet sekä mahdollisuudet siirtyä luvituksesta ilmoitusmenettelyyn

Hanke toteuttaa myös yhden luukun periaatteella toimivan digitaalisen asioinnin ja kaikkikanavaiset tukipalvelut mahdollistavan palvelukerroksen yhteiskäyttöisine, tiedon hyödyntämistä ja jakamista tukevine toiminnallisuuksineen.

Hanke jatkuu pääministeri Rinteen ja pääministeri Marinin hallituksen hankkeena (digitaalinen yksi lupa) 2023 asti.