Saavutettavuusdirektiivin kansallisen toimeenpanon työryhmä

VM003:00/2017 Säädösvalmistelu

Saavutettavuusdirektiivissä säädettyjen vaatimusten avulla pyritään parantamaan verkkopalveluiden saavutettavuutta tekemällä niistä havaittavia, hallittavia, ymmärrettäviä ja toimintavarmoja. Verkkopalveluiden toteuttaminen nämä kulmat huomioiden hyödyttävät kaikkia verkkopalveluiden käyttäjiä.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero VM003:00/2017

Asianumerot VM/69/00.01.00.01/2017, VM/155/03.01.00/2018

Asettaja valtiovarainministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.2.2017 – 31.10.2018

Asettamispäivä 31.1.2017

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Sipilä

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Kärkihankkeet Digitalisoidaan julkiset palvelut

Toimenpiteet Luodaan ja otetaan käyttöön kaikkia julkisia palveluita koskevat digitalisoinnin periaatteet

Lainvalmistelu

HE laiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 1.2.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 17/2018
  Arvioitu uusi esittelyviikko 18/2018
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  3.5.2018
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 241/2018

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Säädös olisi uusi ja sillä toimeenpannaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta 2016/2102/EU (saavutettavuusdirektiivi). Lisäksi laissa säädettäisiin viranomaisten velvollisuudesta tarjota digitaaliset palvelut hallinnon asiakkaille sekä tähän järjestämiseen liittyvistä velvollisuuksista.

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Kevätistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on valmistella saavutettavuusdirektiivin kansallisen toimeenpanon vaatimat lainsäädäntöehdotukset (hallituksen esitys), asetukset ja hallinnolliset määräykset.

Työryhmä tekee tiivistä yhteistyötä muiden valtiovarainministeriön asettamien hankkeiden kanssa, joissa valmistellaan toimia kansalaisten yhdenvertaisten toimintamahdollisuuksien varmistamiseen digitalisoituvassa yhteiskunnassa sekä vammaisten etujärjestöjen kanssa.

Lähtökohdat

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102 julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta annettiin 26.10.2016 ja direktiivi tuli voimaan 22.12.2016. Kansalliset lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset tulee saattaa direktiivin mukaiseksi 23.9.2018 mennessä.

Suomessa ei ole kansallista lainsäädäntöä, joka säätelisi direktiivin asettamalla tasolla julkisen sektorin verkkopalveluiden saavutettavuuden toteutumista tai sen valvontaa.

Lisätietoja