Avaruustilannekeskuksen ohjausryhmä

LVM035:00/2022 Kehittäminen

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa ohjausryhmän, jonka tavoitteena on muodostaa
ministeriöiden yhteinen käsitys Suomen kansallisen Avaruustilannekeskuksen perustamisen
ja toiminnan etenemisestä vuosina 2023–2035. Ohjausryhmän toimikausi on 1.10.2022–
31.3.2023. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii liikenne- ja viestintäministeriö.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM035:00/2022

Asianumerot VN/24841/2022

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.10.2022 – 31.5.2023

Asettamispäivä

Tavoitteet ja tuotokset

Ohjausryhmän työn tavoitteena on muodostaa ministeriöiden yhteinen käsitys kansallisen Avaruustilannekeskuksen perustamisesta ja toiminnan vaiheittaisesta etenemisestä vuosina 2023–2030.

Ohjausryhmän tulee valmistella ja luovuttaa raporttinsa liikenne- ja viestintäministeriölle 31.3.2023 mennessä.

Tiivistelmä

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa ohjausryhmän, jonka tavoitteena on muodostaa
ministeriöiden yhteinen käsitys Suomen kansallisen Avaruustilannekeskuksen perustamisen
ja toiminnan etenemisestä vuosina 2023–2035. Ohjausryhmän toimikausi on 1.10.2022–
31.3.2023. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii liikenne- ja viestintäministeriö.

Lähtökohdat

Ohjausryhmän tehtävänä on selvittää kansallisen Avaruustilannekeskuksen perustamiseen liittyviä asia-, aikataulu- ja hallinnonalojen vastuukysymyksiä. Selvitettäviä asiakysymyksiä ovat muun muassa Avaruustilannekeskuksen perustamisen mahdolliset lainsäädäntövaikutukset, rahoitus- ja talousarviovaikutukset, keskuksen tehtävänkuva, ohjaus- ja hallintomalli sekä keskuksen juridinen asema ja keskuksen operointimalli sekä sen toiminnan edellyttämät henkilöstövaikutukset ja tekniset ratkaisut.

Ohjausryhmän perustamisella ei ole vaikutuksia ministeriöiden hallinnonalojen vastuukysymyksiin. Jokainen ministeriö vastaa Avaruustilannekeskuksen perustamisessa oman hallinnonalansa valmistelutyöstä ja sen ohjauksesta.