En styrgrupp för ett nationellt centrum för rymdlägesbild

LVM035:00/2022 Projekt

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa ohjausryhmän, jonka tavoitteena on muodostaa
ministeriöiden yhteinen käsitys Suomen kansallisen Avaruustilannekeskuksen perustamisen
ja toiminnan etenemisestä vuosina 2023–2035. Ohjausryhmän toimikausi on 1.10.2022–
31.3.2023. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii liikenne- ja viestintäministeriö.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM035:00/2022

Ärendenummer VN/24841/2022

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 1.10.2022 – 31.5.2023

Datum för tillsättande

Mål och resultat

Ohjausryhmän työn tavoitteena on muodostaa ministeriöiden yhteinen käsitys kansallisen Avaruustilannekeskuksen perustamisesta ja toiminnan vaiheittaisesta etenemisestä vuosina 2023–2030.

Ohjausryhmän tulee valmistella ja luovuttaa raporttinsa liikenne- ja viestintäministeriölle 31.3.2023 mennessä.

Sammandrag

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa ohjausryhmän, jonka tavoitteena on muodostaa
ministeriöiden yhteinen käsitys Suomen kansallisen Avaruustilannekeskuksen perustamisen
ja toiminnan etenemisestä vuosina 2023–2035. Ohjausryhmän toimikausi on 1.10.2022–
31.3.2023. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii liikenne- ja viestintäministeriö.

Utgångspunkter

Ohjausryhmän tehtävänä on selvittää kansallisen Avaruustilannekeskuksen perustamiseen liittyviä asia-, aikataulu- ja hallinnonalojen vastuukysymyksiä. Selvitettäviä asiakysymyksiä ovat muun muassa Avaruustilannekeskuksen perustamisen mahdolliset lainsäädäntövaikutukset, rahoitus- ja talousarviovaikutukset, keskuksen tehtävänkuva, ohjaus- ja hallintomalli sekä keskuksen juridinen asema ja keskuksen operointimalli sekä sen toiminnan edellyttämät henkilöstövaikutukset ja tekniset ratkaisut.

Ohjausryhmän perustamisella ei ole vaikutuksia ministeriöiden hallinnonalojen vastuukysymyksiin. Jokainen ministeriö vastaa Avaruustilannekeskuksen perustamisessa oman hallinnonalansa valmistelutyöstä ja sen ohjauksesta.