Valtioneuvoston huoltovarmuusselonteko

TEM087:00/2021 Kehittäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää valtioneuvoston selonteon valmistelun huoltovarmuudesta.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM087:00/2021

Asianumerot VN/25323/2021

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 7.10.2021 – 28.3.2023

Asettamispäivä

Yhteyshenkilö
Henri Backman, neuvotteleva virkamies
puh. 0295 063 581
[email protected]

Yhteyshenkilö
Pertti Hämäläinen, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 063 516
[email protected]

Yhteyshenkilö
Eeva Vahtera, Teollisuusneuvos
puh. +358 295 049 009
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Selonteon tavoitteena on kirkastaa huoltovarmuuden kehittämisen päälinjat pidemmällä aikavälillä myös parlamentaarisen valmistelun ja keskustelun kautta, sekä turvata entistä parempi kokonaisvaltainen varautuminen uusiin uhkiin. Lisäksi tarkoituksena on määritellä, mitkä ovat tavoitteiden kannalta keskeiset työkalut ja niiden kehittämistarpeet. Tavoitteena on myös modernisoida huoltovarmuutta vastaamaan muuttuneen toimintaympäristön haasteisiin.

Selonteon valmistelussa keskeiset aihealueita ovat huoltovarmuuden jatkuvuuden hallinta sekä modernisoinnin tarve, huoltovarmuussääntelyn kokonaiskehittäminen sekä toimeenpanon edellytysten varmistaminen, huoltovarmuusorganisaatioon liittyvät kehittämiskysymykset, Huoltovarmuusrahaston toiminnan turvaamiseen liittyvät kysymykset sekä eduskunnan osallistuminen aktiivisena vaikuttajana.

Selonteko keskittyy pääosin huoltovarmuuden kansallisten tavoitteiden, ohjaavien periaatteiden ja ohjauksen yhteiskunnallisen tason tarkasteluun. Siinä ei ole tarkoitus käsitellä yksityiskohtaisesti operatiivisia kysymyksiä. Selonteossa arvioidaan, onko kansallinen huoltovarmuus toivotulla tasolla ja miten sitä tulisi kehittää.

Valmistelussa otetaan huomioon myös yhteydet ilmastonmuutokseen, energia- ja ilmastostrategiaan sekä huoltovarmuuden kansainvälisen yhteistyön ja vaikuttamisen päälinjoihin niin pohjoismaisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Myös keskeiset EU-hankkeet sisältyvät tarkasteluun.

Tiivistelmä

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää valtioneuvoston selonteon valmistelun huoltovarmuudesta.

Lähtökohdat

Huoltovarmuusselonteon valmistelu käynnistyy, koska on tunnistettu tarve kehittää huoltovarmuustoimintaa muuttuneessa toimintaympäristössä sekä täsmentää yhteistä tahtotilaa kehittämistarpeista.

Lisätietoja

Lisää aiheesta

Huoltovarmuusselonteko lausuntokierrokselle

TEM Tiedote 22.6.2022 14.01