Hallituksen esitys kehitysmaihin myönnettävistä korkotukiluotoista annetun lain muuttamisesta

UM002:00/2024 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi muutoksia kehitysmaihin myönnettävistä korkotukiluottolaista annettuun lakiin. Lakia esitetään muutettavaksi siten, että kehittyvän maan hallitukselle myönnettävän avustuksen myöntämisen perusteet määriteltäisiin täsmällisemmin laissa. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi lain säännöksiä luoton myöntävästä tahosta.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero UM002:00/2024

Asianumerot VN/177/2024

Asettaja ulkoministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 2.1.2024 –

Asettamispäivä 2.1.2024

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 8 Uuden aikakauden ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Alaluku 8.3 Taloussuhteet osana strategista ulkopolitiikkaa

Alaluku 8.4 Kokonaisvaltainen kehityspolitiikka

Lainvalmistelu

HE kehitysmaihin myönnettävistä korkotukiluotoista annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 5.2.2024
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 51/2024
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi muutoksia kehitysmaihin myönnettävistä korkotukiluottolaista annettuun lakiin. Lakia esitetään muutettavaksi siten, että kehittyvän maan hallitukselle myönnettävän avustusmuotoisen tuen myöntämisen perusteet määriteltäisiin täsmällisemmin laissa. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi lain säännöksiä luoton myöntävästä tahosta. Samalla lakiin esitetään eräitä teknisiä muutoksia. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2025.

VastuuministeriUlkomaankauppa- ja kehitysministeri Tavio

Syysistuntokauden 2024 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Sara Piirainen, Lainsäädäntösihteeri
puh. 0295 350 931
[email protected]

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi muutoksia kehitysmaihin myönnettävistä korkotukiluottolaista annettuun lakiin. Lakia esitetään muutettavaksi siten, että kehittyvän maan hallitukselle myönnettävän avustuksen myöntämisen perusteet määriteltäisiin täsmällisemmin laissa. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi lain säännöksiä luoton myöntävästä tahosta.