Luonnonsuojelulainsäädännön uudistaminen

YM012:00/2020 Säädösvalmistelu

Luonnonsuojelulainsäädännön uudistamishanke sisältää luonnonsuojelulain (1096/1996) ja -asetuksen (160/1997) sekä luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn ja ennaltaehkäisyn lainsäädännön uudistamista valmistelevat projektit sekä projektin ekologisen kompensaation kehittämiseksi.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM012:00/2020

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2020 – 30.9.2021

Asettamispäivä 16.12.2019

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Tavoite Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa

Keino Annetaan HE rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta

Keino Uudistetaan luonnonsuojelulaki

Lainvalmistelu

HE luonnonsuojelulaiksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 7.9.2021
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  2/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Hallitusohjelman mukaisesti (3.1 tavoite 5) luonnonsuojelulainsäädäntöä uudistetaan arvioinnin pohjalta; pysäytetään luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen.

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen

Lisätietoa

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Pasi Kallio, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 250 251
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua lainsäädännön toimivuuden ja vaikuttavuuden parantamisen myötä, lisätä luonnonsuojelun hyväksyttävyyttä sekä tehostaa ja selkeyttää hallinnollisia menettelyjä. Lisäksi tavoitteena on selkeyttää luonnonsuojelulain roolia osana muuta ympäristöä koskevaa lainsäädäntöä.

Hankkeen tuloksena syntyy ehdotus hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulain uudistamisesta sekä ehdotus luonnonsuojeluasetukseksi, ehdotus hallituksen esitykseksi rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta ja ennaltaehkäisystä sekä ehdotus ekologisen kompensaation järjestämisestä vaiheittain ja sitä koskeva ehdotus ympäristöministeriön ohjeiksi.

Tiivistelmä

Luonnonsuojelulainsäädännön uudistamishanke sisältää luonnonsuojelulain (1096/1996) ja -asetuksen (160/1997) sekä luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn ja ennaltaehkäisyn lainsäädännön uudistamista valmistelevat projektit sekä projektin ekologisen kompensaation kehittämiseksi.

Lisätietoja