Termineuvonta ja sanastotyö

Valtioneuvoston kanslia tarjoaa maksutonta valtionhallinnon termejä koskevaa neuvontaa. Termineuvonnasta voi esimerkiksi kysyä, miten sanat säännös, valtioneuvoston ohjesääntö, pääministeri tai valtioneuvosto käännetään ruotsiksi, englanniksi, ranskaksi tai venäjäksi.

Voit ottaa yhteyttä termineuvontaan sähköpostitse:

termineuvonta.vnk(at)gov.fi

Terminologinen sanastotyö

Terminologinen sanastotyö tarkoittaa sitä, että määritellään erikoisalojen, kuten vero-oikeuden tai koulutuspolitiikan käsitteitä ja sovitaan, mitä termejä käsitteistä on suositettavaa käyttää eri kielillä. Sanastotyön tavoitteena on parantaa viestinnän laatua varmistamalla, että samoista asioista puhutaan samoilla nimityksillä.

Valtionhallinnon sanastotyö auttaa eri hallinnonalojen virkamiehiä ymmärtämään toistensa viestejä entistä paremmin ja kääntäjiä valitsemaan käännöksiinsä sopivimmat termit.

Sanastotyön tuloksia ja menetelmiä hyödynnetään myös silloin, kun tuotetaan sisältöä erilaisiin tietojärjestelmiin (esim. terveydenhuollon asiakastietorekistereihin) ja kun kehitetään ontologioihin perustuvaa tiedonhakua.

Esimerkki sanastotyön tuloksista

Termi suomeksi: virkasuhde
Termi ruotsiksi: tjänsteförhållande
Termi englanniksi: public-service employment relationship

Termin suomenkielinen määritelmä: Julkisoikeudellinen palvelussuhde, joka syntyy, kun henkilö nimitetään virkaan tai hoitamaan muuta julkisten tehtävien kokonaisuutta.

Yhteystiedot

Kysymykset termeistä ja sanastoista

Kieli- ja termineuvonta
valtioneuvoston kanslia, Valtioneuvoston hallintoyksikkö / VNHY, Käännös- ja kielitoimiala, Kielipalvelujen tukiyksikkö Puhelin:0295160528   Sähköpostiosoite: [email protected]

Ruotsin kieltä koskevat kysymykset

Pia Westerberg, erityisasiantuntija 
valtioneuvoston kanslia, Valtioneuvoston hallintoyksikkö / VNHY, Käännös- ja kielitoimiala, Kielipalvelujen tukiyksikkö Puhelin:0295160578   Sähköpostiosoite: