Valtioneuvoston yleisistunto 16.3.2020 VN 17/2020

Istunnon ajankohta 16.3.2020 13.30

17.3.2020 12.11 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.