Valtioneuvoston päätös VNK/2020/31

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.3.2020 13.30

Valtioneuvoston kanslia

Poikkeusolojen toteaminen

Ministeri

Sanna Marin

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +358 295 160 300

Asia

Valtioneuvosto on yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa käsitellyt poikkeusolojen toteamista valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan ja tasavallan presidentin yhteisessä kokouksessa 13.3.2020. Yhteistoimintaa on jatkettu sen jälkeen. Valmiuslain 3 §:n 3 kohdassa säädetään poikkeusoloiksi väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva erityisen vakava tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömät toiminnot olennaisesti vaarantuvat. Pykälän 5 kohdassa säädetään poikkeusoloiksi vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti. Poikkeusolot toteava valtioneuvoston päätös tulee voimaan välittömästi ja se on voimassa toistaiseksi, kunnes se kumotaan. Valtioneuvosto oikeutetaan käyttämään valmiuslain mukaisia toimivaltuuksia sen mukaan kuin käyttöönottoasetuksella erikseen päätetään.

 

Ruotsinkielinen liite lisätty 28.3.2020

Esitys

Valtioneuvosto päättää, että maassa vallitsevat valmiuslain 3 §:n 3 ja 5 kohdassa tarkoitetut poikkeusolot

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.