Valtioneuvoston yleisistunto 10.9.2020 VN 91/2020

Istunnon ajankohta 10.9.2020 13.00 | Paikka: Helsinki

10.9.2020 14.00 Päätösluettelo

Oikeusministeriö

Arto Jääskeläinen, Vaalijohtaja p.029 5150128

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Janne Häyrynen, Lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö p.+35 8295530346

Valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Tarja Sinivuori-Boldt, Finanssineuvos p.+35 8295530433

Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta julkisten hankintojen strategiasta