Valtioneuvoston periaatepäätös VM/2020/156

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.9.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta julkisten hankintojen strategiasta

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt, p. +35 8295530433

Asia

Julkisten hankintojen vaikuttavuutta lisäämään on hallitusohjelman tavoitteiden pohjalta laadittu kansallinen julkisten hankintojen strategia. Periaatepäätös sisältää strategian lisäksi strategiaa toteuttavat konkreettiset linjaukset sekä toimenpiteet innovaatioihin ja vastuullisiin elintarvikehankintoihin liittyen.

Esitys

Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen kansallisesta julkisten hankintojen strategiasta

Vaikutukset

Periaatepäätöksellä varmistetaan, että julkisten hankintojen strategian tavoitteisiin sitoudutaan sekä ryhdytään konkreettisiin kehittämistoimiin. Periaatepäätöksen toimenpiteet toteutetaan valtiontalouden kehysten ja valtion talousarvioiden puitteissa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.