Valtioneuvoston periaatepäätös VM/2020/156

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.9.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta julkisten hankintojen strategiasta

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Tarja Sinivuori-Boldt, Finanssineuvos p.+35 8295530433
Asia
Julkisten hankintojen vaikuttavuutta lisäämään on hallitusohjelman tavoitteiden pohjalta laadittu kansallinen julkisten hankintojen strategia. Periaatepäätös sisältää strategian lisäksi strategiaa toteuttavat konkreettiset linjaukset sekä toimenpiteet innovaatioihin ja vastuullisiin elintarvikehankintoihin liittyen.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen kansallisesta julkisten hankintojen strategiasta
Vaikutukset
Periaatepäätöksellä varmistetaan, että julkisten hankintojen strategian tavoitteisiin sitoudutaan sekä ryhdytään konkreettisiin kehittämistoimiin. Periaatepäätöksen toimenpiteet toteutetaan valtiontalouden kehysten ja valtion talousarvioiden puitteissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen