Valtioneuvoston yleisistunto 17.9.2020 VN 93/2020

Istunnon ajankohta 17.9.2020 13.00 | Paikka: Helsinki

17.9.2020 14.24 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Maa- ja metsätalousministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Ympäristöministeriö