Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2021 VN 12/2021

Istunnon ajankohta 18.2.2021 13.00 | Paikka: Helsinki

18.2.2021 13.58 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Elina Normo, Istuntoasiainneuvos p.+35 8295160885

Ministerityöryhmän pääsihteerin vaihdos

Oikeusministeriö

Lena Andersson, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150244

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Karri Safo, Hallitusneuvos p.+35 8295530223

Valtiovarainministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Liikenne- ja viestintäministeriö

Jussi Luomajärvi, Yksikön johtaja, hallintojohtaja p.029 5342471

Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.