Neuvoston asettaminen MMM/2021/31

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maaseutupolitiikan neuvoston asettaminen toimikaudeksi 1.3.2021—31.12.2025

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Jukka Mirvo, p. +358 295 162 468

Asia

Puheenjohtaja: maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä Varapuheenjohtaja: elinkeinoministeri Mika Lintilä Jäsenet ja varajäsenet: kehittämisjohtaja Harri Martikainen, sisäministeriö varajäsenenä asiantuntija Erkki Mäntymäki, sisäministeriö finanssineuvos Anne-Marie Välikangas, valtiovarainministeriö varajäsenenä lainsäädäntöneuvos Jyri Inha kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, opetus- ja kulttuuriministeriö maatalousneuvos Taina Vesanto, maa- ja metsätalousministeriö varajäsenenä osastopäällikkö Minna-Mari Kaila erityisasiantuntija Maria Torttila, liikenne- ja viestintäministeriö varajäsenenä suunnittelija Johanna Vihtonen teollisuusneuvos Tapani Mattila, työ- ja elinkeinoministeriö varajäsenenä neuvotteleva virkamies Mikko Härkönen erityisasiantuntija Mikko Rissanen, sosiaali- ja terveysministeriö varajäsenenä erityisasiantuntija Carolina Sierimo ylijohtaja Tarja Haaranen, ympäristöministeriö varajäsenenä erityisasiantuntija Sonja Pyykkönen ylijohtaja Mikael Luukonen, Länsi-Suomen aluehallintovirasto varajäsenenä ylijohtaja Kaisa Ainasoja, Lapin aluehallintovirasto ylijohtaja Ari Niiranen, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus varajäsenenä ylijohtaja Petri Knaapinen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pääsihteeri Elina Auri, Saaristoasiain neuvottelukunta varajäsenenä kansanedustaja Sandra Bergqvist johtaja Kari Latvus, kirkkohallitus varajäsenenä yrittäjä Mia Aitokari toiminnanjohtaja Ilkka Pekkala, Akava ry varajäsenenä neuvottelupäällikkö Jukka Sippola toiminnanjohtaja Eliisa Vesisenaho, Leader- toimintaryhmät, varajäsenenä toiminnanjohtaja Juha Vanhapaasto maakuntajohtaja Satu Sikanen, Maakuntien liitot varajäsenenä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen toiminnanjohtaja Jyrki Wallin, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry varajäsenenä elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola toiminnanjohtaja Paula Yliselä, Maaseudun sivistysliitto varajäsenenä maanviljelijä Matti Rehula kehittämispäällikkö Salka Orivuori, Marttaliitto kehittämispäällikkö Maija Soljanlahti toimitusjohtaja Harri Mäkivuokko, Proagria varajäsenenä johtaja Ritva-Liisa Nisula varapääsihteeri Anne Knaapi, Soste ry varajäsenenä varatoimitusjohtaja Anssi Kemppi toiminnanjohtaja Anne Laitinen, STTK ry varajäsenenä työmarkkina-asiamies Veli Vähämäki alue- ja järjestöasiantuntija Timo Haverinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry varajäsenenä alue- ja järjestöasiantuntija Mette Nissinen johtaja Mari Pantsar, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra varajäsenenä asiantuntija Tuuli Hietaniemi johtaja Jarkko Huovinen, Suomen kuntaliitto varajäsenenä erityisasiantuntija Taina Väre puheenjohtaja Petri Rinne, Suomen kylät ry varajäsenenä kehittämisjohtaja Tuomas Perheentupa toiminnanjohtaja Päivi Lundvall, Suomen luonnonsuojeluliitto varajäsenenä suojelupäällikkö Tapani Veistola ohjelmapäällikkö Markku Granander, Suomen metsäkeskus varajäsenenä aluekehityksen johtava asiantuntija Jyrki Haataja Oulun piirin edustaja Mikko Äijälä, Suomen metsästäjäliitto varajäsenenä päätoimittaja Tiina Eklund hallintotieteen maisteri Aleksi Koivisto, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry johtaja, professori Sami Kurki, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry varajäsenenä professori Tiina Silvasti varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät varajäsenenä elinkeinopoliittinen asiantuntija Janika Tikkala kehityspäällikkö Sampo Juhajoki, Suomen 4H liitto varajäsenenä aluejohtaja Anni Hirvonen asiamies Rikard Korkman, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf varajäsenenä toiminnanjohtaja Jonas Laxåback folktingssekreterare Christina Gestrin, Svenska Finlands folkting varajäsenenä asiantuntija Ann-Sofi Backgren

Esitys

Valtioneuvosto asettaa Maaseutupolitiikan neuvoston toimikaudeksi 1.3.2021—31.12.2025

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.