Valtioneuvoston yleisistunto 2.12.2021 VN 128/2021

Istunnon ajankohta 2.12.2021 13.00 | Paikka: Helsinki

2.12.2021 13.46 Päätösluettelo

Oikeusministeriö

Kati Pärnänen, Johtava asiantuntija, yksikönpäällikkö p.029 5150288

Vanhusasiavaltuutetun viran täyttäminen

Anna Kiiskinen, Neuvotteleva virkamies p.029 5150134

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliskielistrategiasta

Puolustusministeriö

Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437

Puolustusministeriön osastoesiupseerin viran täyttäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Sabina Lindström, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 5342576

Radiolupahakemus

Työ- ja elinkeinoministeriö

Krista Turunen, Hallitussihteeri p.+35 8295047178

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi työaikalain muuttamisesta (HE 161/2021 vp; EV 158/2021 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriön neljän virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *

Nadine Hellberg-Lindqvist, Johtava asiantuntija p.+35 8295047023

Tilintarkastuslautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2022 - 31.12.2024


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.