Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2022 VN 36/2022

Istunnon ajankohta 7.4.2022 13.00 | Paikka: Helsinki

7.4.2022 13.57 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Päivi Pietarinen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295160354

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Valtiovarainministeriö

Sari Ojanen, Neuvottelujohtaja p.+35 8295530109

Valtion virkaehtosopimusten hyväksyminen ja alistaminen

Karri Safo, Hallitusneuvos p.+35 8295530223

Valtiovarainministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *

Pertti Nieminen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530461

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 93 §:n väliaikaisesta muuttamisesta


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.