Valtioneuvoston yleisistunto 4.7.2022 VN 66/2022

Istunnon ajankohta 4.7.2022 18.00

5.7.2022 12.31 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.