Valtioneuvoston yleisistunto 4.7.2022 VN 66/2022

Istunnon ajankohta 4.7.2022 18.00 | Paikka: Helsinki

5.7.2022 12.31 Päätösluettelo

Ulkoministeriö