Sopimukseen liittyminen UM/2022/152

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.7.2022 18.00

Ulkoministeriö

Suomen aiekirjeen toimittaminen Pohjois-Atlantin liitolle Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin sopimukseen

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä Jukka Salovaara, p. 029 5350431

Asia

Suomi kävi keskustelut Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin sopimukseen Pohjois-Atlantin liittoa (Nato) edustavan sihteeristön kanssa 4.7.2022. Liittymiskeskusteluiden päätyttyä hakijamaan tulee vahvistaa aiekirjeellään halukkuutensa ja kykynsä liittyä Natoon. Aiekirjeessä todetaan valtion valmius liittymiseen ja annetaan liittymistä koskevat sitoumukset koskien liittymiskeskusteluiden osa-alueita, joita ovat poliittiset kysymykset ja terrorismin torjunnan politiikkaan liittyvät kysymykset, puolustus- ja sotilaalliset kysymykset, resurssikysymykset, tietoturvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä oikeudelliset kysymykset.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti päättää, että Suomi toimittaa Pohjois-Atlantin liitolle aiekirjeen Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin sopimukseen

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.