Valtioneuvoston yleisistunto 9.2.2023 VN 12/2023

Istunnon ajankohta 9.2.2023 13.00 | Paikka: Helsinki

9.2.2023 13.46 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295160270

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Oikeusministeriö

Tiia Viitasalo, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150088

Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Sisäministeriö

Janne Juujärvi, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488440

Sisäministeriön virkamiesten määrääminen valtioneuvoston esittelijöiksi *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Maa- ja metsätalousministeriö

Juha Vanhatalo, Neuvotteleva virkamies p.029 5162347

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Mikko Huuskonen, Teollisuusneuvos p.+35 8295063732

Valtioneuvoston periaatepäätös vedystä

Mika Björklund, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295063586

Kirjanpitolautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2024 päättyväksi toimikaudeksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Riitta-Maija Jouttimäki, Hallitusneuvos p.029 5163383

Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen Romanipoliittisesta ohjelmasta 2023-2030