Valtioneuvoston yleisistunto 9.2.2023 VN 12/2023

Istunnon ajankohta 9.2.2023 13.00

9.2.2023 13.46 Päätösluettelo

Työ- ja elinkeinoministeriö

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.