Valtioneuvoston yleisistunto 6.6.2024 VN 53/2024

Istunnon ajankohta 6.6.2024 13.00

6.6.2024 13.46 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.