Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat VNK/2024/55

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.6.2024 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ministeri

Riikka Purra

Esittelijä

Erityisasiantuntija Merja Saaritsa-Lantta, p. +358 295 160 270

Asia

Valtioneuvosto vahvistaa valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettavan vapaan:

pääministeri Orpo 18.7.2024

Esitys

Valtioneuvosto vahvistaa valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettavan vapaan

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.