Viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen

« Tasavallan presidentin esittely 5.7.2019 14.00

Puolustusministeriö

Pääesikunnan päällikön virkaan nimittäminen, tehtävään määrääminen ja kenraalin virkaan nimittäminen puolustusvoimissa

Ministeri
Antti Kaikkonen

Esittelijä
Sinikka Vahvaselkä, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5140431

Asia
a) Puolustusvoimien operaatiopäällikön, kenraaliluutnantti Eero Tapio Pyötsiän nimittäminen pääesikunnan päällikön virkaan ajaksi 1.8.2019-30.6.2022 b) Karjalan prikaatin komentajan, prikaatikenraali Pasi Tapio Välimäen määrääminen puolustusvoimien operaatiopäällikön tehtävään 1.8.2019 lukien c) Porin prikaatin komentajan, eversti Mika Pekka Kalliomaan nimittäminen kenraalin virkaan ajaksi 1.8.2019-31.7.2024

Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää puolustusvoimien operaatiopäällikön, kenraaliluutnantti Eero Tapio Pyötsiän pääesikunnan päällikön virkaan ajaksi 1.8.2019-30.6.2022, määrää Karjalan prikaatin komentajan, prikaatikenraali Pasi Tapio Välimäen puolustusvoimien operaatiopäällikön tehtävään 1.8.2019 lukien, nimittää Porin prikaatin komentajan, eversti Mika Pekka Kalliomaan kenraalin virkaan ajaksi 1.8.2019-31.7.2024

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.