Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 5.7.2019 14.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 4/2019 vp; EV 4/2019)

HE 4/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Elina Rantakokko, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488611
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.