Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2019/33

« Tasavallan presidentin esittely 5.7.2019 14.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 4/2019 vp; EV 4/2019)

HE 4/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Elina Rantakokko, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488611
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen