Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 5.7.2019 14.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle rahankeräyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 214/2018 vp; EV 288/2018 vp)

HE 214/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Maria Ohisalo

Esittelijä
Elina Rydman, Neuvotteleva virkamies p.029 5488586

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa rahankeräyslain, lain rikoslain 17 luvun 16 c §:n muuttamisesta, lain verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta ja lain joukkorahoituslain 1 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2020

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.