Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2018/73

« Tasavallan presidentin esittely 5.7.2019 14.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle rahankeräyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 214/2018 vp; EV 288/2018 vp)

HE 214/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Maria Ohisalo

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Elina Rydman, p. +358 295 488 586

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa rahankeräyslain, lain rikoslain 17 luvun 16 c §:n muuttamisesta, lain verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta ja lain joukkorahoituslain 1 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2020

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.