Komitean asettaminen STM/2020/31

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.3.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Parlamentaarisen komitean asettaminen sosiaaliturvan uudistamiseksi

Ministeri

Aino-Kaisa Pekonen

Esittelijä

Hallitussihteeri Anu Kangasjärvi, p. +358 295 163 224

Asia

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan hallitus käynnistää sosiaaliturvauudistuksen, joka valmistellaan tutkimusperusteisesti parlamentaarisessa komiteassa. Sosiaaliturvan uudistamisen tavoitteena on ihmisen näkökulmasta nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturvan uudistamisessa keskeistä on sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja toimeentulon turvaaminen sosiaalisten riskien kohdatessa. Komitean tehtävänä on uudistaa sosiaaliturvaa kokonaisuutena. Komitea käsittelee perusturvaa, ansioturvaa, toimeentulotukea sekä niiden välistä yhteyttä ja rahoitusta, ja lisäksi palveluiden nykyistä parempaa yhteensovittamista etuuksiin. TOIMIKAUSI: 23.3.2020 – 31.3.2027 KOKOONPANO: Komitea Puheenjohtaja: tutkimusprofessori Pasi Moisio 1. varapuheenjohtaja: kansliapäällikkö Kirsi Varhila, sosiaali- ja terveysministeriö 2. varapuheenjohtaja: johtaja Liisa Siika-aho, sosiaali- ja terveysministeriö Jäsenet: kansanedustaja Tarja Filatov, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä (varajäsen kansanedustaja Matias Mäkynen, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä) kansanedustaja Riikka Slunga-Poutsalo, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä (varajäsen kansanedustaja Riikka Purra, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä) kansanedustaja Juhana Vartiainen, Kokoomuksen eduskuntaryhmä (varajäsen kansanedustaja Elina Lepomäki, Kokoomuksen eduskuntaryhmä) kansanedustaja Anu Vehviläinen, Keskustan eduskuntaryhmä (varajäsen kansanedustaja Pekka Aittakumpu, Keskustan eduskuntaryhmä) kansanedustaja Bella Forsgrén, Vihreä eduskuntaryhmä (varajäsen kansanedustaja Noora Koponen, Vihreä eduskuntaryhmä) kansanedustaja Anna Kontula, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä (varajäsen kansanedustaja Paavo Arhinmäki, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä) kansanedustaja Anders Norrback, Ruotsalainen eduskuntaryhmä (varajäsen kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi, Ruotsalainen eduskuntaryhmä) kansanedustaja Sari Essayah, Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä (varajäsen kansanedustaja Antero Laukkanen, Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä) kansanedustaja Harry Harkimo, Liike Nyt -eduskuntaryhmä (ei varajäsentä) Pysyvät asiantuntijat: hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti, sosiaali- ja terveysministeriö osastopäällikkö Raimo Antila, sosiaali- ja terveysministeriö neuvotteleva virkamies Mikko Horko, sosiaali- ja terveysministeriö johtaja Essi Rentola, sosiaali- ja terveysministeriö vt. osastopäällikkö Hannu Ijäs, sosiaali- ja terveysministeriö sosiaalineuvos Eveliina Pöyhönen, sosiaali- ja terveysministeriö finanssineuvos Ulla Hämäläinen, valtiovarainministeriö työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth, työ- ja elinkeinoministeriö neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen, opetus- ja kulttuuriministeriö lainsäädäntöjohtaja Susanna Siitonen, oikeusministeriö asuntoneuvos Tommi Laanti, ympäristöministeriö pääjohtaja Outi Antila, Kansaneläkelaitos pääjohtaja Antti Koivula, Työterveyslaitos tutkimusprofessori Heikki Hiilamo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos johtaja Jaakko Kiander, Eläketurvakeskus ETK johtaja Ilkka Oksala, Elinkeinoelämän keskusliitto EK neuvottelupäällikkö Jorma Palola, KT Kuntatyönantajat työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät SY johtaja Saana Siekkinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry johtaja Katarina Murto, STTK ry johtaja Pekka Piispanen, Akava ry varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, Suomen Kuntaliitto toimitusjohtaja Eija Koivuranta, SOSTE Suomen Sosiaali ja terveys ry asiantuntija Eero Löytömäki, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry järjestöjohtaja, puheenjohtaja Sari Kokko, Vammaisfoorumi ry Työllisyyden ja osaamisen jaosto Puheenjohtaja: hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti, sosiaali- ja terveysministeriö Varapuheenjohtaja: suunnittelupäällikkö Kirsi Heinivirta, opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsenet: vt. johtaja Elina Palola, sosiaali- ja terveysministeriö erityisasiantuntija Minna Nieminen, työ- ja elinkeinoministeriö neuvotteleva virkamies Ville Heinonen, opetus- ja kulttuuriministeriö osaamiskeskuksen päällikkö Pasi Pajula, Kansaneläkelaitos opetusneuvos Jouni Järvinen, Opetushallitus johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK kehittämispäällikkö Sirpa Sivonen, KT Kuntatyönantajat sosiaaliasioiden päällikkö Pirjo Väänänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry juristi, eläke- ja sosiaaliturva-asioista vastaava asiantuntija Samppa Koskela, STTK ry ekonomisti Heikki Taulu, Akava ry Työ- ja toimintakykyjaosto Puheenjohtaja: osastopäällikkö Raimo Antila, sosiaali- ja terveysministeriö Varapuheenjohtaja: johtaja Liisa Siika-aho, sosiaali- ja terveysministeriö Jäsenet: hallitusneuvos Inka Hassinen, sosiaali- ja terveysministeriö erityisasiantuntija Patrik Tötterman, työ- ja elinkeinoministeriö kehittämispäällikkö Tomi Ståhl, Kansaneläkelaitos kehityspäällikkö Marjukka Hietaniemi, Eläketurvakeskus ETK johtava asiantuntija Eeva Nykänen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos johtaja Päivi Husman, Työterveyslaitos asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara, Elinkeinoelämän keskusliitto EK työelämän kehittämisen asiantuntija Anna Kukka, KT Kuntatyönantajat työura- ja eläkeasioiden päällikkö Sinikka Näätsaari, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi, STTK ry johtava asiantuntija Hanna-Maija Kause, Akava ry erityisasiantuntija Ellen Vogt, Suomen Kuntaliitto neuvotteleva virkamies, pääsihteeri Merja Heikkonen, Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE Asumisen jaosto Puheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Mikko Horko, sosiaali- ja terveysministeriö Varapuheenjohtaja: asuntoneuvos Tommi Laanti, ympäristöministeriö Jäsenet: neuvotteleva virkamies Markus Seppelin, sosiaali- ja terveysministeriö erityisasiantuntija Jukka Mattila, valtiovarainministeriö hallitussihteeri Liisa Meritähti, ympäristöministeriö erityisasiantuntija Johanna Hossa, oikeusministeriö etuuspäällikkö Marja-Leena Valkonen, Kansaneläkelaitos asiantuntija Laura Hassi, Suomen Kuntaliitto erikoistutkija Paula Saikkonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos erityisasiantuntija Anna Järvinen, SOSTE Suomen Sosiaali ja terveys ry Hallintojaosto Puheenjohtaja: johtaja Essi Rentola, sosiaali- ja terveysministeriö Varapuheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo, sosiaali- ja terveysministeriö Jäsenet: neuvotteleva virkamies Joni Komulainen, sosiaali- ja terveysministeriö budjettineuvos Outi Luoma-aho, valtiovarainministeriö lainsäädäntöneuvos Virpi Korhonen, oikeusministeriö lakiyksikön päällikkö Mia Helle, Kansaneläkelaitos kehityspäällikkö Jaana Rissanen, Eläketurvakeskus ETK johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK työmarkkinatutkija Niina Paakkonen, KT Kuntatyönantajat työura- ja eläkeasioiden päällikkö Sinikka Näätsaari, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry pääekonomisti Patrizio Lainá, STTK ry johtava asiantuntija Katri Ojala, Akava ry Tutkimus- ja arviointijaosto Puheenjohtaja: vt. osastopäällikkö Hannu Ijäs, sosiaali- ja terveysministeriö Varapuheenjohtaja: finanssineuvos Minna Liuttu, sosiaali- ja terveysministeriö Jäsenet: neuvotteleva virkamies Eeva Raevaara, sosiaali- ja terveysministeriö erityisasiantuntija Risto Alatarvas, valtioneuvoston kanslia johtava erityisasiantuntija Olli Kärkkäinen, valtiovarainministeriö lainsäädäntöneuvos Johannes Heikkonen, oikeusministeriö tutkimusyksikön päällikkö Hennamari Mikkola, Kansaneläkelaitos osastopäällikkö Susan Kuivalainen, Eläketurvakeskus ETK tutkimuspäällikkö Jussi Tervola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tutkimus ja palvelu -osaamiskeskuksen johtaja Carita Aschan, Työterveyslaitos tutkimusjohtaja Essi Eerola, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

Esitys

Valtioneuvosto asettaa parlamentaarisen komitean sosiaaliturvan uudistamiseksi toimikaudeksi 23.3.2020 – 31.3.2027

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.